ВСТУП НА ОСНОВІ ОС «БАКАЛАВР», «МАГІСТР» ТА ОКР «СПЕЦІАЛІСТ» ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ФРАНЦУЗЬКОЇ)

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НІМЕЦЬКОЇ)

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ІСПАНСЬКОЇ)

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ)

 ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Програми для вступу за загальним конкурсом

Програма фахового вступного випробування з гідрології (освітня програма  «Гідрологія»)

Програма фахового вступного випробування з географії (освітня програма  «Економічна та соціальна географія»)

Програма фахового вступного випробування з географії (освітня програма  «Фізична географія»)

Програма фахового вступного випробування з географії з методикою навчання (освітня програма  «Середня освіта (Географія. Економіка)»

Програма фахового вступного випробування з геодезії та землеустрою (освітня програма  «Геодезія та землеустрій»)

Програма фахового вступного випробування з готельно-ресторанної справи (освітня програма  «Готельно-ресторанна справа»)

Програма фахового вступного випробування з туризму (освітня програма  «Туризм»)

Програми  вступних випробувань для вступників, яким надане таке право відповідно до Правил прийому

Програма  вступного випробування з гідрології (освітня програма  «Гідрологія»)

Програма  вступного випробування з географії (освітня програма «Економічна та соціальна географія»)

Програма  вступного випробування з географії (освітня програма  «Фізична географія»)

Програма  вступного випробування з географії з методикою навчання (освітня програма  «Середня освіта (Географія. Економіка)»

Програма  вступного випробування з геодезії та землеустрою (освітня програма  «Геодезія та землеустрій»)

Програма  вступного випробування з готельно-ресторанної справи (освітня програма  «Готельно-ресторанна справа»)

Програма  вступного випробування з туризму (освітня програма  «Туризм»)

Програми  вступних випробувань для іноземців та осіб без громадянства

Програма  вступного випробування з гідрології (освітня програма  «Гідрологія»)

Програма  вступного випробування з географії (освітня програма «Економічна та соціальна географія»)

Програма  вступного випробування з географії (освітня програма  «Фізична географія»)

Програма  вступного випробування з географії з методикою навчання (освітня програма  «Середня освіта (Географія. Економіка)»

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 

Програми для вступу за загальним конкурсом

Програма фахового вступного випробування з фізичної терапії (освітня програма «Фізична терапія»)

Програми вступних випробувань для вступників, яким надане таке право відповідно до Правил прийому

Програма вступного випробування з фізичної терапії (освітня програма «Фізична терапія»)

Програми  вступних випробувань для іноземців та осіб без громадянства

Програма вступного випробування з фізичної терапії (освітня програма «Фізична терапія»)

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

Програми для вступу за загальним конкурсом

Програма фахового вступного випробування з фізики з методикою навчання зі спеціальності 014 «Середня освіта (Фізика)» (освітня програма  «Фізика»)

Програма фахового вступного випробування з фізики та астрономії (освітня програма  «Фізика та астрономія»)

Програма фахового вступного випробування з прикладної фізики (освітня програма  «Прикладна фізика»)

Програми  вступних випробувань для вступників, яким надане таке право відповідно до Правил прийому

Програма  вступного випробування з фізики з методикою навчання зі спеціальності 014 «Середня освіта (Фізика)» (освітня програма  «Фізика»)

Програма вступного випробування з фізики та астрономії (освітня програма  «Фізика та астрономія»)

Програма вступного випробування з прикладної фізики (освітня програма  «Прикладна фізика»)

Програми  вступних випробувань для іноземців та осіб без громадянства

Програма  вступного випробування з фізики з методикою навчання зі спеціальності 014 «Середня освіта (Фізика)» (освітня програма  «Фізика»)

Програма вступного випробування з фізики та астрономії (освітня програма  «Фізика та астрономія»)

Програма вступного випробування з прикладної фізики (освітня програма  «Прикладна фізика»)

 ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

Програми для вступу за загальним конкурсом

Програма фахового вступного випробування з біології з методикою навчання (освітня програма «Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини»)

Програма фахового вступного випробування з біології (освітня програма «Біологія»)

Програма фахового вступного випробування з лабораторної діагностики (освітня програма «Лабораторна діагностика»)

Програма фахового вступного випробування з лісового господарства (освітня програма «Лісове господарство»)

Програми  вступних випробувань для вступників, яким надане таке право відповідно до Правил прийому

Програма вступного випробування з біології з методикою навчання (освітня програма «Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини»)

Програма вступного випробування з біології (освітня програма «Біологія»)

Програма вступного випробування з лабораторної діагностики (освітня програма «Лабораторна діагностика»)

Програма вступного випробування з лісового господарства (освітня програма «Лісове господарство»)

Програми  вступних випробувань для іноземців та осіб без громадянства

Програма вступного випробування з біології з методикою навчання (освітня програма «Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини»)

Програма вступного випробування з біології (освітня програма «Біологія»)

Програма вступного випробування з лісового господарства (освітня програма «Лісове господарство»)

 ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

Програми для вступу за загальним конкурсом

Програма фахового вступного випробування з фінансів (освітня програма  «Фінанси і кредит»)

Програма фахового вступного випробування з фінансового, управлінського обліку, аналізу господарської діяльності й аудиту (освітня програма  «Облік і оподаткування»)

Програма фахового вступного випробування з економіки (освітня програма  «Економіка довкілля і природних ресурсів»)

Програма фахового вступного випробування з економіки підприємства (освітня програма  «Економіка підприємства»)

Програма фахового вступного випробування з основ менеджменту (освітня програма  «Менеджмент організацій»)

Програми  вступних випробувань для вступників, яким надане таке право відповідно до Правил прийому

Програма  вступного випробування з фінансів (освітня програма  «Фінанси і кредит»)

Програма  вступного випробування з фінансового, управлінського обліку, аналізу господарської діяльності й аудиту (освітня програма  «Облік і оподаткування»)

Програма  вступного випробування з економіки (освітня програма  «Економіка довкілля і природних ресурсів»)

Програма  вступного випробування з економіки підприємства (освітня програма  «Економіка підприємства»)

Програма  вступного випробування з основ менеджменту (освітня програма  «Менеджмент організацій»)

Програми вступних випробувань для іноземців та осіб без громадянства

Програма  вступного випробування з фінансів (освітня програма  «Фінанси і кредит»)

Програма  вступного випробування з фінансового, управлінського обліку, аналізу господарської діяльності й аудиту (освітня програма  «Облік і оподаткування»)

Програма  вступного випробування з економіки (освітня програма  «Економіка довкілля і природних ресурсів»)

Програма  вступного випробування з економіки підприємства (освітня програма  «Економіка підприємства»)

 ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

Програми для вступу за загальним конкурсом

Програма фахового вступного випробування з англійської мови з методикою навчання (освітня програма «Середня освіта. Англійська мова»)

Програма фахового вступного випробування з англійської філології і перекладу (освітня програма «Мова і література (англійська). Переклад»)

Програма фахового вступного випробування з німецької філології і перекладу (освітня програма «Мова і література (німецька). Переклад»)

Програма фахового вступного випробування з французької філології і перекладу (освітня програма «Мова і література (французька). Переклад»)

Програма фахового вступного випробування з прикладної лінгвістики (освітня програма «Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна лінгвістика»)

Програми  вступних випробувань для вступників, яким надане таке право відповідно до Правил прийому

Програма вступного випробування з англійської мови з методикою навчання (освітня програма «Середня освіта. Англійська мова»)

Програма вступного випробування з англійської філології і перекладу (освітня програма «Мова і література (англійська). Переклад»)

Програма вступного випробування з німецької філології і перекладу (освітня програма «Мова і література (німецька). Переклад»)

Програма вступного випробування з французької філології і перекладу (освітня програма «Мова і література (французька). Переклад»)

Програма вступного випробування з прикладної лінгвістики (освітня програма «Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна лінгвістика»)

Програми  вступних випробувань для іноземців та осіб без громадянства

Програма вступного випробування з англійської мови з методикою навчання (освітня програма «Середня освіта. Англійська мова»)

Програма вступного випробування з англійської філології і перекладу (освітня програма «Мова і література (англійська). Переклад»)

Програма вступного випробування з німецької філології і перекладу (освітня програма «Мова і література (німецька). Переклад»)

Програма вступного випробування з французької філології і перекладу (освітня програма «Мова і література (французька). Переклад»)

Програма вступного випробування з прикладної лінгвістики (освітня програма «Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна лінгвістика»)

 ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І МАТЕМАТИКИ 

Програми для вступу за загальним конкурсом

Програма фахового вступного випробування з математики з методикою навчання (освітня програма «Середня освіта. Математика)

Програма фахового вступного випробування з математики (освітня програма «Математика»)

Програма фахового вступного випробування з інформаційних технологій з методикою навчання (освітня програма «Середня освіта. Інформатика)

Програма фахового вступного випробування з інформаційних технологій (освітня програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології)

Програми вступних випробувань для вступників, яким надане таке право відповідно до Правил прийому до ВНУ імені Лесі Українки в 2021 році

Програма вступного випробування з математики (освітня програма «Математика»)

Програма  вступного випробування з інформаційних технологій з методикою навчання (освітня програма «Середня освіта. Інформатика)

Програма  вступного випробування з інформаційних технологій (освітня програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології)

Програми вступних випробувань для іноземців та осіб без громадянства

Програма вступного випробування з математики (освітня програма «Математика»)

Програма  вступного випробування з інформаційних технологій з методикою навчання (освітня програма «Середня освіта. Інформатика)

Програма  вступного випробування з інформаційних технологій (освітня програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології)

 ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

Програми для вступу за загальним конкурсом

Програма фахового вступного випробування з історії з методикою навчання (освітня програма «Середня освіта. Історія, правознавство»)

Програма фахового вступного випробування з музеології, пам’яткознавства та історії (освітня програма «Музеєзнавство, пам’яткознавство, культурний туризм»)

Програма фахового вступного випробування з документознавства, архівознавства та інформаційного забезпечення управління (освітня програма  «Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління»)

Програма фахового вступного випробування з релігієзнавства (освітня програма «Релігієзнавство, міжконфесійні відносини»)

Програма фахового вступного випробування з філософії (освітня програма «Філософія, суспільна аналітика»)

Програма фахового вступного випробування з історії та археології (освітня програма «Історія, європеїстика, археологія»)

Програма фахового вступного випробування з політології (освітня програма «Політологія»)

Програма фахового вступного випробування з основ економіки та теорії держави і права (освітня програма «Державна служба»)

Програми вступних випробувань для вступників, яким надане таке право відповідно до Правил прийому до ВНУ імені Лесі Українки в 2021 році

Програма  вступного випробування з історії з методикою навчання (освітня програма «Середня освіта. Історія, правознавство»)

Програма  вступного випробування з музеології, пам’яткознавства та історії (освітня програма «Музеєзнавство, пам’яткознавство, культурний туризм»)

Програма  вступного випробування з документознавства, архівознавства та інформаційного забезпечення управління (освітня програма  «Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління»)

Програма  вступного випробування з релігієзнавства (освітня програма «Релігієзнавство, міжконфесійні відносини»)

Програма  вступного випробування з філософії (освітня програма «Філософія, суспільна аналітика»)

Програма  вступного випробування з історії та археології (освітня програма «Історія, європеїстика, археологія»)

Програма  вступного випробування з політології (освітня програма «Політологія»)

Програма вступного випробування з основ економіки та теорії держави і права (освітня програма «Державна служба»)

Програми вступних випробувань для іноземців та осіб без громадянства

Програма  вступного випробування з історії з методикою навчання (освітня програма «Середня освіта. Історія, правознавство»)

Програма  вступного випробування з музеології, пам’яткознавства та історії (освітня програма «Музеєзнавство, пам’яткознавство, культурний туризм»)

Програма  вступного випробування з документознавства, архівознавства та інформаційного забезпечення управління (освітня програма  «Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління»)

Програма  вступного випробування з історії та археології (освітня програма «Історія, європеїстика, археологія»)

Програма  вступного випробування з політології (освітня програма «Політологія»)

 ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

Програми для вступу за загальним конкурсом

Програма фахового вступного випробування з образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації (освітня програма «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»)

Програма фахового вступного випробування з музичного мистецтва (освітня програма  «Музичне мистецтво»)

Програма фахового вступного випробування з культурології (освітня програма  «Культурологія»)

Програми вступних випробувань для вступників, яким надане таке право відповідно до Правил прийому до ВНУ імені Лесі Українки в 2021 році

Програма вступного випробування з образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації (освітня програма «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»)

Програма вступного випробування з музичного мистецтва (освітня програма  «Музичне мистецтво»)

Програма вступного випробування з культурології (освітня програма  «Культурологія»)

Програми вступних випробувань для іноземців та осіб без громадянства

Програма вступного випробування з образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації (освітня програма «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»)

Програма вступного випробування з музичного мистецтва (освітня програма  «Музичне мистецтво»)

Програма вступного випробування з культурології (освітня програма  «Культурологія»)

 ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

Програми для вступу за загальним конкурсом

Програма фахового вступного випробування з управління проектами  (освітня програма «Управління проектами»)

Програма фахового вступного випробування з регіональних студій (освітня програма «Регіональні студії»)

Програма фахового вступного випробування з міжнародних відносин (освітня програма «Міжнародні відносини»)

Програма фахового вступного випробування з міжнародної інформації та суспільних комунікацій (освітня програма «Міжнародна інформація та суспільні комунікації»)

Програма фахового вступного випробування з міжнародних економічних відносин (освітня програма «Міжнародні економічні відносини»)

Програми  вступних випробувань для вступників, яким надане таке право відповідно до Правил прийому

Програма  вступного випробування з управління проектами  (освітня програма «Управління проектами»)

Програма вступного випробування з регіональних студій (освітня програма «Регіональні студії»)

Програма  вступного випробування з міжнародних відносин (освітня програма «Міжнародні відносини»)

Програма вступного випробування з міжнародної інформації та суспільних комунікацій (освітня програма «Міжнародна інформація та суспільні комунікації»)

Програма вступного випробування з міжнародних економічних відносин (освітня програма «Міжнародні економічні відносини»)

Програми вступних випробувань для іноземців та осіб без громадянства

Програма вступного випробування з міжнародних економічних відносин (освітня програма «Міжнародні економічні відносини»)

 ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Програми для вступу за загальним конкурсом

Програма фахового вступного випробування з педагогіки дошкільної з методиками викладання (освітня програма «Дошкільна освіта»)

Програма фахового вступного випробування з педагогіки з методиками викладання (освітня програма «Початкова освіта»)

Програма фахового вступного випробування з корекційної педагогіки зі спеціальними методиками (освітня програма «Корекційна педагогіка (олігофренопедагогіка)»)

Програми  вступних випробувань для вступників, яким надане таке право відповідно до Правил прийому

Програма фахового вступного випробування з педагогіки дошкільної з методиками викладання (освітня програма «Дошкільна освіта»)

Програма фахового вступного випробування з педагогіки з методиками викладання (освітня програма «Початкова освіта»)

Програма вступного випробування з корекційної педагогіки зі спеціальними методиками (освітня програма «Корекційна педагогіка (олігофренопедагогіка)»)

Програми  вступних випробувань для іноземців та осіб без громадянства

Програма фахового вступного випробування з педагогіки з методиками викладання (освітня програма «Початкова освіта»)

 ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ 

Програми для вступу за загальним конкурсом

Програма фахового вступного випробування з клінічної психології (освітня програма «Клінічна психологія»)

Програма фахового вступного випробування з практичної психології (освітня програма «Практична психологія (психологічне консультування та психотерапія»)

Програма фахового вступного випробування з психології (освітня програма «Психологія»)

Програма фахового вступного випробування з соціології (освітня програма «Соціологія»)

Програми  вступних випробувань для вступників, яким надане таке право відповідно до Правил прийому

Програма  вступного випробування з клінічної психології (освітня програма «Клінічна психологія»)

Програма  вступного випробування з практичної психології (освітня програма «Практична психологія (психологічне консультування та психотерапія»)

Програма вступного випробування з психології (освітня програма «Психологія»)

Програма вступного випробування з соціології (освітня програма «Соціологія»)

Програми  вступних випробувань для іноземців та осіб без громадянства

Програма вступного випробування з клінічної психології (освітня програма «Клінічна психологія»)

Програма вступного випробування з практичної психології (освітня програма «Практична психологія (психологічне консультування та психотерапія»)

Програма вступного випробування з психології (освітня програма «Психологія»)

Програма  вступного випробування з соціології (освітня програма «Соціологія»)

 ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ЗДОРОВ’Я 

Програми для вступу за загальним конкурсом

Програма фахового вступного випробування із професійної підготовки з методикою навчання та тренування (освітня програма «Фізична культура і спорт»)

Програма фахового вступного випробування із фізичної культури з методикою навчання зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), (освітня програма – «Фізична культура»)

Програми вступних випробувань для вступників, яким надане таке право відповідно до Правил прийому

Програма вступного випробування із професійної підготовки з методикою навчання та тренування (освітня програма «Фізична культура і спорт»)

Програми вступних випробувань для іноземців та осіб без громадянства

Програма вступного випробування із професійної підготовки з методикою навчання та тренування (освітня програма «Фізична культура і спорт»)

Програма фахового вступного випробування із фізичної культури з методикою навчання зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), (освітня програма – «Фізична культура»)

 ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ 

Програми для вступу за загальним конкурсом

Програма фахового вступного випробування з української мови та літератури з методикою навчання (освітня програма  «Середня освіта. Українська мова та література. Світова література»)

Програма фахового вступного випробування з української мови та літератури (освітня програма  «Українська мова та література. Світова література»)

Програма фахового вступного випробування з польської мови та літератури (освітня програма  «Мова та література (польська). Переклад»)

Програма фахового вступного випробування з журналістики (освітня програма  «Журналістика і соціальні комунікації»)

Програми вступних випробувань для вступників, яким надане таке право відповідно до Правил прийому до ВНУ імені Лесі Українки в 2021 році

Програма  вступного випробування з української мови та літератури з методикою навчання (освітня програма  «Середня освіта. Українська мова та література. Світова література»)

Програма  вступного випробування з української мови та літератури (освітня програма  «Українська мова та література. Світова література»)

Програма  вступного випробування з польської мови та літератури (освітня програма  «Мова та література (польська). Переклад»)

Програма вступного випробування з журналістики (освітня програма  «Журналістика і соціальні комунікації»)

Програми вступних випробувань для іноземців та осіб без громадянства

Програма  вступного випробування з української мови та літератури з методикою навчання (освітня програма  «Середня освіта. Українська мова та література. Світова література»)

Програма  вступного випробування з української мови та літератури (освітня програма  «Українська мова та література. Світова література»)

Програма вступного випробування з польської мови та літератури (освітня програма  «Мова та література (польська). Переклад»)

Програма вступного випробування з журналістики (освітня програма  «Журналістика і соціальні комунікації»)

 ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ 

Програми для вступу за загальним конкурсом

Програма фахового вступного випробування з екології (освітня програма «Екологія»)

Програма фахового вступного випробування з заповідної справи (освітня програма «Заповідна справа»)

Програма фахового вступного випробування з хімії (освітня програма «Хімія»)

Програми вступних випробувань для вступників, яким надане таке право відповідно до Правил прийому до ВНУ імені Лесі Українки в 2021 році

Програма вступного випробування з екології (освітня програма «Екологія»)

Програма вступного випробування з заповідної справи (освітня програма «Заповідна справа»)

Програма фахового вступного випробування з хімії (освітня програма «Хімія»)

Програми вступних випробувань для іноземців та осіб без громадянства

Програма  вступного випробування з екології (освітня програма «Екологія»)

Програма вступного випробування з заповідної справи (освітня програма «Заповідна справа»)

Програма фахового вступного випробування з хімії (освітня програма «Хімія»)

 
 
 
Translate »