Репозитарій мотиваційних листів

Шановні абітурієнти!

Починаючи  писати  мотиваційні листи, уважно й детально ознайомтеся в Додатку 8 Правил прийому до Волинського національного університету імені Лесі Українки в 2022 році із вимогами й затвердженими критеріями їх оцінювання, а також прочитайте рекомендації щодо змістового, структурного та технічного оформлення такого різновиду ділової кореспонденції.

 

Мотиваційний лист ВНУ ім. Лесі Українки

Рекомендації щодо структури та змістового наповнення мотиваційного листа

Адресат:

Ректорові

Волинського національного університету

імені Лесі Українки

проф. Анатолію ЦЬОСЮ

Відомості про адресанта: прізвище, ім’я, по батькові; адреса; електронна адреса; номер телефону:

Майбороди Сергія Васильовича,

проспект Волі, 2, м. Луцьк, 

Волинська обл., 43025,

majborodasv@gmail.com,

+380677579889

Звертання:

Шановний Анатолію Васильовичу!

У вступній частині абітурієнт коротко формулює мету написання листа, вказує, яку саме спеціальність та освітню програму обрав, детальніше пояснює, чому саме віддав перевагу Волинському національному університету імені Лесі Українки для навчання і як, на його думку, здобуття освіти в цьому закладі сприятиме його професійному розвитку.

Основна частина має містити кілька абзаців із розповідями вступника про підстави, які дозволять приймальній комісії ухвалити позитивне рішення про прийняття абітурієнта на навчання за вказаною спеціальністю, наприклад, здобутки в навчанні, громадській діяльності, навички та здібності, які знадобляться для здобуття освіти та подальшого працевлаштування за фахом.

У завершальній частині вступник підтверджує готовність навчатися та висловлює впевненість у правильному виборі освітньої програми.

Дата і підпис адресанта. 

Обсяг мотиваційного листа та технічні вимоги до нього

Обсяг листа – 1-2 сторінки формату А4 (300-500 слів).

Мова листа – українська.

Набір тексту листа у форматі Microsoft Word зі збереженням у форматі pdf.

Шрифт – TimesNewRoman, розмір 14, через 1 інтервал.

Поля з усіх сторін – 20 мм; абзацний відступ – 1,25 см.

Назва файлу має відповідати прізвищу автора та шифру й назві спеціальності (наприклад: Майборода_035_Філологія.pdf). 

Розгляд мотиваційних листів

Приймальна комісія розглядає мотиваційні листи відповідно до таких критеріїв:

1) мотивація вступника до навчальної діяльності. Абітурієнт розповідає, чому він хоче здобувати вищу освіту і як вона допоможе йому в реалізації життєвих планів, зокрема й професійних;

2) аргументованість вибору навчального закладу, спеціальності та освітньої програми. Абітурієнт наводить аргументи, чому він обрав для навчання Волинський національний університет імені Лесі Українки, що він знає про спеціальність та освітню програму, за якою хоче здобувати освіту; наскільки перспективною в сучасному світі є ця спеціальність і які проблеми допомагає вирішити;

3) академічні та соціальні здобутки, які пов’язані з освітньою програмою. Абітурієнт наводить приклади особливих досягнень у навчанні, зазначає, які уміння та навички у нього вже сформовані, а які планує розвинути для подальшої успішної роботи за фахом. Зрозуміло, що абітурієнт вказуватиме здебільшого свої soft skills (навички міжособистісного спілкування, ситуаційну обізнаність, критичне мислення, регулювання емоцій, особистісний менеджмент / самоорганізацію, гнучкість та адаптивність тощо), а не hard skills (професійні навички), хоча й такі можливі. Якщо в абітурієнта є певні здобутки в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, які свідчать про уже розпочатий шлях до професійної кар’єри, то можна вказати їх. Враження про різносторонній розвиток абітурієнта як особистості справлятимуть дані про заняття в музичній чи спортивній школах. Не зайвим буде розповісти про навчання в закладі вищої освіти як стимул розпочати власний проєкт чи започаткувати свою справу (якщо такі плани є в абітурієнта). Якщо у вступника були альтернативні плани вибору професії / спеціальності / освітньої програми, то він може розповісти, чому зупинився саме на цій;

4) структурованість розповіді. Абітурієнт демонструє логічність, цілісність, послідовність й несуперечливість розвитку думки;

5) оригінальність висловлення думок. Абітурієнт демонструє оригінальність мислення та індивідуальність викладу думок;

6) відповідність технічним вимогам. Абітурієнт дотримується установлених обсягів листа та технічних вимог до нього.  

Додаток 1

Зразок мотиваційного листа

Ректорові

Волинського національного університету

імені Лесі Українки

проф. Анатолію ЦЬОСЮ

 

Майбороди Сергія Васильовича,

проспект Волі, 2, м. Луцьк, 

Волинська обл., 43025,

majborodasv@gmail.com, 

+380677579889 

Шановний Анатолію Васильовичу!

Вступна частина (1-2 речення)

Основна частина (3-4 абзаци)

Завершальна частина (2-3 речення)

дд. мм. рррр                                                                               Підпис

 
 
 
Translate »