Радикально змінити сферу своєї діяльності й отримати необхідні фундаментальні знання в новій галузі можна отримавши другу вищу освіту у Навчально-науковому інституті неперервної освіти:

  • освітній ступінь «Магістр» на основі освітнього ступеня «Магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» заочна форма навчання за такими спеціальностями:

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Вступне випробування

Кваліфікація

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта**

Мотиваційний лист

Магістр з дошкільної освіти

Вихователь закладу дошкільної освіти. Організатор дошкільної освіти

013 Початкова освіта

Початкова освіта**

Мотиваційний лист

Магістр початкової освіти

Викладач педагогіки і методик початкової освіти, вчитель початкової школи

014 Середня освіта (Фізична культура)

Фізична культура**

Мотиваційний лист

Магістр  середньої освіти за предметною спеціальністю «Середня освіта (Фізична культура)» 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Середня освіта. Англійська мова**

Мотиваційний лист

Магістр середньої освіти зі спеціалізації “Середня освіта. Англійська мова”

Вчитель англійської мови і літератури та німецької / французької мови закладу загальної середньої освіти

016 Спеціальна освіта

Корекційна** психопедагогіка (олігофренопедагогіка)  

Мотиваційний лист

Магістр  спеціальної освіти за спеціалізацією «Олігофренопедагогіка».

Вчитель-дефектолог (Олігофренопедагог. Вчитель-логопед)

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт**

Мотиваційний лист

Магістр фізичної культури і спорту

035 Філологія слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

Мова і література (польська). Переклад**

Мотиваційний лист

Магістр філології зі спеціалізації «Мова та література (польська). Переклад»

Викладач польської та англійської мов закладу вищої освіти. Перекладач

053 Психологія

Психологія*

МТНК або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (програма індивідуальної усної співбесіди з іноземних мов)

Фаховий іспит

(програма іспиту,

тестові завдання фахового іспиту)

Мотиваційний лист

Магістр  психології.

Психолог. Викладач психології. Фахівець з навчання та розвитку

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування*

МТНК або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови

(програма індивідуальної усної співбесіди з іноземних мов)

Фаховий іспит

(програма іспиту,

тестові завдання фахового іспиту)

Мотиваційний лист

Магістр  обліку і оподаткування.

Аудитор та професіонал з бухгалтерського обліку й оподаткування

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія**

Мотиваційний лист

Магістр фізичної терапії.

Фізичний терапевт

281 Публічне управління та адміністрування

Державна служба*

МТНК або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови

(програма індивідуальної усної співбесіди з іноземних мов)

Фаховий іспит

(програма іспиту,

тестові завдання фахового іспиту)

Мотиваційний лист

Магістр публічного управління та адміністрування зі спеціалізації «Державна служба»

Спеціаліст державної служби. Консультант. Радник в органах державної влади

073 Менеджмент

Менеджмент організацій*

МТНК або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови

(програма індивідуальної усної співбесіди з іноземних мов)

Фаховий іспит

(програма іспиту,

тестові завдання фахового іспиту)

Мотиваційний лист

Магістр менеджменту

073 Менеджмент

Управління проєктами*

МТНК або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови

(програма індивідуальної усної співбесіди з іноземних мов)

Фаховий іспит

(програма іспиту,

тестові завдання фахового іспиту)

Мотиваційний лист

Магістр менеджменту зі спеціалізації «Управління проєктами»

Фахівець з управління проєктами та програмами із поглибленим знанням іноземної мови (із зазначенням мови)

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа**

Мотиваційний лист

Магістр з готельно-ресторанної справи

242 Туризм

Туризм**

Мотиваційний лист

Магістр з туризму

*Вступ до магістратури на контракт на основі ступеня магістра (спеціаліста) за результатами індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови замість МТНК і фахового іспиту

**Вступ до магістратури на контракт на основі ступеня магістра (спеціаліста) лише за мотиваційним листом

 

  • освітній ступінь «Бакалавр» на основі освітнього ступеня «бакалавр»/»магістр» за скороченим терміном навчання на заочній формі навчання за такими спеціальностями:

 

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Вступне випробування

Кваліфікація

Термін навчання

053 Психологія

Практична психологія

Фаховий іспит

(програма фахового випробування,

тестові завдання фахового іспиту)

Мотиваційний лист

Бакалавр  психології.

Психолог. Практичний психолог

1 рік 10 місяців

081 Право

Право

Фаховий іспит

(програма фахового випробування,

тестові завдання фахового іспиту)

Мотиваційний лист

Бакалавр права

2 рік 10 місяців

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Мотиваційний лист

Бакалавр дошкільної освіти.

Вихователь закладу дошкільної освіти.

1 рік 10 місяців

013 Початкова освіта

Початкова освіта

Мотиваційний лист

Бакалавр початкової освіти.

Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти, вчитель інформатики в початкових класах закладу загальної середньої освіти

1 рік 10 місяців

 

Прийом документів здійснюється з 24 серпня 2022 р. за адресою просп. Волі, 13, каб. 101 (приймальна комісія університету).

Технічний секретар: Чепелюк Наталія Олександрівна; тел.: + 38 (095) 877 42 69

Форма навчання – заочна.

Вартість навчання у магістратурі – 22 000 грн за один рік навчання.

Вартість навчання на бакалавраті – 18 800 грн за один рік навчання.

Документи необхідні для вступу

  • копія диплома та додатка до нього про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
  • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копія картки платника податків (РНОКПП) за наявності;
  • 4 фотокартки 3х4;
  • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць)
  • інші документи – за необхідністю (копія свідоцтва про шлюб, зміну прізвища тощо).

 

Адреса інституту  неперервної  освіти:  просп. Молоді, 8А, каб. 109, 111, 112,  м. Луцьк.

Ел. пошта: second-edu@vnu.edu.ua  

Контактні телефони:  (0332)71-81-39, 0958774269, 0953830502,

 

 

 

 

 
 
 
Translate »