Нормативні документи

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019  № 446 (зі змінами) «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.06.2021 № 1254 (зі змінами) «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію»

Для вступників до інтернатури

Програма підготовки в інтернатурі складається з двох частин: освітньої та практичної. Освітня (очна) частина інтернатури проводиться в Університеті.

Практична (заочна) частина інтернатури проводиться на базах стажування лікарів-інтернів.

Тривалість освітньої та практичної частини інтернатури визначається програмою підготовки в інтернатурі за відповідною спеціальністю.

Для працевлаштування на посаду лікаря-спеціаліста  за відповідною спеціальністю проходження інтернатури є обов’язковим.

Зарахування до інтернатури проводиться протягом липня місяця.

Навчальні заняття практичної (заочної) частини інтернатури розпочинаються з 01 серпня 2022 р.

Освітня (очна) частина інтернатури на базі кафедр медичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки проводиться за такими спеціальностями:

№ з/п

Спеціальність
в закладі вищої освіти

Спеціальність в інтернатурі

Тривалість підготовки в інтернатурі

1.

222 Медицина

Акушерство та гінекологія

3 роки

2.

222 Медицина

Внутрішні хвороби

2 роки

3.

222 Медицина

Неврологія

2 роки

4.

222 Медицина

Ортопедія і травматологія

2 роки

6.

222 Медицина

Хірургія

3 роки

Алгоритм зарахування випускників медичних спеціальностей до інтернатури
для навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб
у ВНУ імені Лесі Українки у 2022 році

 1. Необхідно звернутись до Управління охорони здоров’я Волинської обласної військової адміністрації для отримання направлення на базу стажування.
 2. Укласти договір із базою стажування на практичну частину інтернатури.
 3. Подати документи на освітню частину інтернатури можна особисто за адресою: м. Луцьк, проспект Волі, 13, 1-й поверх, каб. 101 згідно переліку:
 • Договір з базою стажування – лікувальним закладом, де проходить практична (заочна) частина інтернатури – оригінал та копія.
 • Заява на ім’я ректора на зарахування на освітню (очну) частину інтернатури.
 • Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт у формі книжечки 1, 2, 3 сторінки та сторінка з пропискою або ІD-картка із реєстрацією місця проживання).
 • Якщо змінилось прізвище, а документи видані на старе прізвище надати копію документа, який підтверджує зміну (копія Свідоцтва про одруження (розлучення) тощо).
 • Диплом та додаток до нього(оригінал, копія).
 • Сертифікат «Крок-1» (оригінал, копія).
 • Сертифікат «Крок-2» (оригінал, копія) випускникам попередніх років.
 • Довідка ЗВО про навчання випускника за контрактом (оригінал, копія).

Випускники закладів вищої освіти, які навчалися за кошти державного бюджету та не були зараховані в інтернатуру у попередні роки і бажають вступити в інтернатуру у 2022 році можуть пройти програму підготовки в інтернатурі за кошти фізичних (юридичних) осіб. Для зарахування в інтернатуру випускникам закладів вищої освіти попередніх років необхідно отримати погодження Міністерства охорони здоров’я України, яке може бути надано на підставі заяви випускника та листа-погодження закладу вищої (післядипломної) освіти в якому випускник планує проходити інтернатуру. Випускникам, які навчалися за кошти державного бюджету, необхідно надати також копії документів, що підтверджують гарантії працевлаштування на посаді лікаря (фармацевта/провізора)-інтерна після закінчення інтернатури (відпрацювання за умовами укладеної угоди строком 3 роки).

Зарахування до інтернатури здійснюється наказом управління охорони здоров’я Волинської обласної військової адміністрації у разі проходження практичної частини підготовки в інтернатурі на базах стажування лікарів-інтернів комунальної або приватної форми власності, визначених базами стажування лікарів-інтернів. У наказі про зарахування до інтернатури зазначаються спеціальність в інтернатурі, заклад вищої освіти, база стажування лікарів (фармацевтів/провізорів)-інтернів та строк проходження підготовки в інтернатурі за відповідною спеціальністю.

Навчальні заняття освітньої частини інтернатури розпочинаються з 01.09.2022 року 

Із питань вступу до інтернатури звертайтесь +380931322489 Корнійчук Валентина Юріївна, проспект Волі, 13, 3-й поверх, каб. 316.

Перелік спеціальностей, вартість навчання та терміни освітньої частини інтернатури

Бази стажування лікарів-інтернів у Волинській області

 
 
 
Translate »