Положення про Приймальну комісію  Волинського національного університету імені Лесі Українки 

Правила прийому до Волинського національного університету імені Лесі Українки в 2022 році

Порядок прийому  для здобуття вищої  освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів  лінії зіткнення

Положення про комісії для розгляду мотиваційних листів Волинського національного університету імені Лесі Українки

Положення про предметну комісію Волинського національного університету імені Лесі Українки

Положення про апеляційну комісію Волинського національного університету імені Лесі Українки

Положення про відбіркову комісію Волинського національного університету імені Лесі Українки 

Положення про предметну екзаменаційну комісію Волинського національного університету імені Лесі Українки

Положення про технічну комісію приймальної комісії Волинського національного університету імені Лесі Українки

Положення про фахову атестаційну комісію Волинського національного університету імені Лесі Українки

Положення про організацію та проведення вступних випробувань у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

Положення про організацію та проведення вступного випробування у формі співбесіди у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

Критерії оцінювання навчальних досягнень вступників за першим (бакалаврського) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти під час проведення вступних випробувань у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

Положення про порядок розрахунку середнього бала документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

Наказ № 8-ПК «Про склад предметних екзаменаційних комісій для проведення творчих конкурсів»

Наказ № 9-ПК «Про склад комісій для проведення індивідуальних усних співбесід»

Наказ № 10-ПК «Про склад комісії для розгляду мотиваційних листів»

Наказ № 11-ПК «Склад фахових атестаційних комісій» 

Наказ № 12-ПК «Про склад предметних комісій для здобуття ступеня доктора філософії (PhD)»

Наказ № 13-ПК «Про склад апеляційних комісій»

Наказ № 14-ПК «Про склад технічної комісії»

Наказ № 15-ПК «Про склад технічної комісії для реєстрації на МКТ та МТНК у 2022 році»

Протоколи засідань приймальної комісії 

 
 
 
Translate »