Положення про Приймальну комісію  Волинського національного університету імені Лесі Українки 

Правила прийому до Волинського національного університету імені Лесі Українки в 2021 році

Порядок прийому та зарахування на навчання до Волинського національного університету імені Лесі Українки осіб, місцем проживання яких є територія проведення ООС

Порядок прийому та зарахування на навчання до Волинського національного університету імені Лесі Українки осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим)

Положення про апеляційну комісію Волинського національного університету імені Лесі Українки

Положення про відбіркову комісію Волинського національного університету імені Лесі Українки

Положення про предметну екзаменаційну комісію Волинського національного університету імені Лесі Українки

Положення про технічну комісію приймальної комісії Волинського національного університету імені Лесі Українки

Положення про фахову атестаційну комісію Волинського національного університету імені Лесі Українки

Положення про організацію та проведення вступних випробувань у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

Положення про організацію та проведення вступного випробування у формі співбесіди у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

Критерії оцінювання навчальних досягнень вступників за ступенями бакалавра та магістра під час проведення вступних випробувань у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

Положення про порядок розрахунку середнього бала документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

Протоколи засідань приймальної комісії

 

 
 
 
Translate »