Програми фахових вступних іспитів для вступників на основі освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр», ОКР «Спеціаліст» для здобуття освітнього ступеня «Магістр»

 

 ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Програми вступних випробувань

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Географія)» (освітня програма – «Середня освіта. Географія. Економіка»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 103 – «Науки про землю» (освітня програма – «Гідрологія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 106 – «Географія» (освітня програма – «Фізична географія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 106 – «Географія» (освітня програма – «Економічна та соціальна географія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» (освітня програма – «Геодезія та землеустрій»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 241 – «Готельно-ресторанна справа» (освітня програма – «Готельно-ресторанна справа»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 242 – «Туризм» (освітня програма – «Туризм»)

Програми співбесід для вступників, яким надане таке право відповідно до Правил прийому

Програма співбесіди зі спеціальності 106 – «Географія» (освітня програма – «Фізична географія»)

Програма співбесіди зі спеціальності 103 – «Науки про Землю» (освітня програма – «Гідрологія»)

Програма співбесіди зі спеціальності 014 «Середня освіта (Географія)» (освітня програма – середня освіта «Географія. Економіка»)

Програма співбесіди зі спеціальності 241 – «Готельно-ресторанна справа» (освітня програма – «Готельно-ресторанна справа»)

Програма співбесіди зі спеціальності 243 – «Туризм» (освітня програма – «Туризм»)

Програми співбесід для іноземців та осіб без громадянства 

Програма співбесіди зі спеціальності 106 – «Географія» (освітня програма – «Фізична географія»)

Програма співбесіди зі спеціальності 103 – «Науки про Землю» (освітня програма – «Гідрологія»)

Програма співбесіди зі спеціальності 014 «Середня освіта (Географія)» (освітня програма – середня освіта «Географія. Економіка»)

Програма співбесіди зі спеціальності 106 – «Географія» (освітня програма – «Економічна та соціальна географія»)

Програма співбесіди зі спеціальності 241 – «Готельно-ресторанна справа» (освітня програма – «Готельно-ресторанна справа»)

Програма співбесіди зі спеціальності 243 – «Туризм» (освітня програма – «Туризм»)

 МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 091 – «Біологія» (освітньо-професійна програма «Лабораторна діагностика»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 091 – «Біологія» (освітньо-професійна програма «Біологія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 205 – «Лісове господарство» (освітньо-професійна програма – «Лісове господарство»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 206 – «Садово-паркове господарство» (освітньо-професійна програма – «Садово-паркове господарство»)

Програма вступного випробування з біології для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня «Магістр»

Програми співбесід для вступників, яким надане таке право відповідно до Правил прийому СНУ імені Лесі Українки

Програма співбесіди зі спеціальності 091 – «Біологія» (освітньо-професійна програма «Лабораторна діагностика»)

Програма співбесіди зі спеціальності 091 – «Біологія» (освітньо-професійна програма «Біологія»)

Програма співбесіди зі спеціальності 205 – «Лісове господарство» (освітньо-професійна програма – «Лісове господарство»)

Програма співбесіди зі спеціальності 206 – «Садово-паркове господарство» (освітньо-професійна програма – «Садово-паркове господарство»)

Програми співбесід для іноземців та осіб без громадянства 

Програма співбесіди зі спеціальності 091 – «Біологія» (освітньо-професійна програма «Лабораторна діагностика»)

Програма співбесіди зі спеціальності 205 – «Лісове господарство» (освітньо-професійна програма – «Лісове господарство»)

Програма співбесіди зі спеціальності 206 – «Садово-паркове господарство» (освітньо-професійна програма – «Садово-паркове господарство»)

 

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Фізика)» (освітньо-професійна програма – «Середня освіта. Фізика»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 104 – «Фізика та астрономія» (освітньо-професійна програма – «Фізика та астрономія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 105 – «Прикладна фізика та наноматеріали» (освітньо-професійна програма – «Прикладна фізика»)

 ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 051 – «Економіка» (освітньо-професійна програма – «Економіка довкілля і природних ресурсів»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» (освітня програма – «Облік і аудит»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» (освітня програма – «Оподаткування»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма – «Фінанси і кредит»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – «Менеджмент»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – «Управління фінансово-економічною безпекою»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня програма – «Економіка підприємства»)

Програми співбесід для вступників, яким надане таке право відповідно до Правил прийому

Програма співбесіди зі спеціальності 051 – «Економіка» (освітньо-професійна програма – «Економіка довкілля і природних ресурсів»)

Програма співбесіди зі спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – «Менеджмент»)

Програма співбесіди зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» (освітня програма – «Облік і аудит»)

Програма співбесіди зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» (освітня програма – «Оподаткування»)

Програма співбесіди зі спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма – «Фінанси і кредит»)

Програми співбесід для іноземців та осіб без громадянства

Програма співбесіди зі спеціальності 051 – «Економіка» (освітньо-професійна програма – «Економіка довкілля і природних ресурсів»)

Програма співбесіди зі спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – «Менеджмент»)

Програма співбесіди зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» (освітня програма – «Облік і аудит»)

Програма співбесіди зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» (освітня програма – «Оподаткування»)

Програма співбесіди зі спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма – «Фінанси і кредит»)

 ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014 – «Середня освіта» (освітня програма – «Середня освіта. Англійська мова»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 035 – «Філологія» (освітня програма – «Мова і література (французька). Переклад»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 035 – «Філологія» (освітня програма – «Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна лінгвістика»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 035 – «Філологія» (освітня програма – «Мова і література (англійська). Переклад»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 035 – «Філологія» (освітня програма – «Мова і література (німецька). Переклад»)

Програма фахового вступного випробування з іноземної мови (ІСПАНСЬКОЇ) (освітні програми: «Мова і література (англійська). Переклад; «Мова і література (німецька) Переклад»; «Мова і література (французька). Переклад»).

Програма фахового вступного випробування з іноземної мови (НІМЕЦЬКОЇ)

Програма фахового вступного випробування з іноземної мови (ФРАНЦУЗЬКОЇ)

 ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І МАТЕМАТИКИ 

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Інформатика)» (освітня програма – Середня освіта. Інформатика)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Математика)» (освітня програма – «Середня освіта. Математика»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 111 – «Математика» (освітня програма – «Математика»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (освітня програма – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»)

 ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Історія)» (освітня програма – «Середня освіта. Історія, правознавство»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 027 – «Музеєзнавство, пам’яткознавство» (освітня програма – «Музеєзнавство, пам’яткознавство, культурний туризм»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітня програма – «Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 031 – «Релігієзнавство» (освітня програма – «Релігієзнавство, міжконфесійні відносини»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 032 – «Історія та археологія» (освітня програма – «Історія, європеїстика, археологія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 033 – «Філософія» (освітня програма – «Філософія, суспільна аналітика»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 052 – «Політологія» (освітня програма – «Політологія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 281 – «Публічне управління та адміністрування» (освітня програма – «Державна служба»)

 ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

Програми фахових вступних випробувань

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 034 – «Культурологія» (освітньо-професійна програма – «Культурологія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 023 – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (освітня програма – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 025 – «Музичне мистецтво» (освітня програма – «Музичне мистецтво»)

Програми співбесід

Програма співбесіди зі спеціальності 034 – «Культурологія» (освітньо-професійна програма – «Культурологія»)

Програма співбесіди зі спеціальності 023 – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (освітня програма – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»)

Програми співбесід для іноземців та осіб без громадянства

Програма співбесіди зі спеціальності 023 – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (освітня програма – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»)

 ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітньо-професійна програма – «Управління проєктами»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 291 – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітньо-професійна програма – «Міжнародна інформація та суспільні комунікації»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 291 – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма – «Регіональні студії»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 291 – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітньо-професійна програма – «Міжнародні відносини»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 292 – «Міжнародні економічні відносини» (освітньо-професійна програма – «Міжнародні економічні відносини»)

 ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Програма фахового вступного випробування ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 016 – «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА» (освітня програма – «Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка)»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 012 – «Дошкільна освіта» (освітня програма – «Дошкільна освіта»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 011 – «Освітні, педагогічні науки» (освітня програма – «Педагогіка вищої школи»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 013 – «Початкова освіта» (освітньо-професійна програма – «Початкова освіта»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 231 – «Соціальна робота»

 ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ 

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 053 – «Психологія» (освітня програма – «Практична психологія (психологічне консультування та психотерапія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 053 – «Психологія» (освітня програма – «Психологія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 054 – «Соціологія» (освітня програма – «Соціологія»)

 ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ЗДОРОВ’Я 

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Фізична культура) (освітньо-професійна програма – «Середня освіта. Фізична культура»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 017 – «Фізична культура і спорт» (освітня програма – «Фізична культура і спорт»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 227 – «Фізична терапія, ерготерапія» (освітня програма – «Фізична терапія»)

 ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ 

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 061 – «Журналістика» (освітня програма – «Журналістика і соціальні комунікації»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Українська мова і література)» (освітня програма – «Середня освіта. Українська мова та література. Світова література»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 035 – «Філологія» (освітня програма – «Мова та література (польська). Переклад)»

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 035 – «Філологія» (освітня програма – «Українська мова та література. Світова література)»

 ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ 

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 101 – «Екологія» (освітня програма – «Заповідна справа»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 102 – «Хімія» (освітньо-професійна програма – «Хімія»)

 ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 081 – «Право»

Програма співбесіди зі спеціальності 081 – «Право» (для вступників, яким надане таке право відповідно до Правил прийому)

Програма співбесіди зі спеціальності 081 – «Право» (для іноземців та осіб без громадянства)