Вступ до магістратури на контракт на основі ступеня бакалавра лише за мотиваційним листом:

Форма навчання

Спеціальність

Освітні програми

Денна

011 Освітні, педагогічні науки 

Педагогіка вищої школи

Денна/ Заочна

012 Дошкільна освіта 

Дошкільна освіта

Денна/ Заочна

013 Початкова освіта 

Початкова освіта

Денна/ Заочна

014 Середня освіта 014.05 Біологія та здоров’я людини

Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини

Денна/ Заочна

014 Середня освіта 014.07 Географія

Середня освіта (Географія. Економіка)

Денна

014 Середня освіта 014.03 Історія

Середня освіта. Історія, правознавство

Заочна

014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література

Середня освіта. Українська мова та література. Світова література

Денна/ Заочна

014 Середня освіта 014.11 Фізична культура

Фізична культура

Денна/ Заочна

016 Спеціальна освіта 016.02 Олігофренопедагогіка

Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка)

Денна

016 Спеціальна освіта 016.02 Олігофренопедагогіка

Спеціальна освіта. Інклюзивна освіта

Денна/ Заочна

017 Фізична культура і спорт 

Фізична культура і спорт

Заочна

025 Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

Денна

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство 

Музеєзнавство, пам’яткознавство, культурний туризм

Денна

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління

Денна/ Заочна

032 Історія та археологія 

Історія, європеїстика, археологія

Денна

033 Філософія 

Філософія, суспільна аналітика

Денна

034 Культурологія

Культурологія

Денна/ Заочна

091 Біологія 

Біологія

Денна/ Заочна

091Біологія 

Лабораторна діагностика

Денна

101 Екологія 

Екологія

Денна

102 Хімія 

Хімія

Денна

106 Географія 

Економічна та соціальна географія

Денна

106 Географія 

Фізична географія

Денна

193 Геодезія та землеустрій 

Геодезія та землеустрій

Денна/ Заочна

205 Лісове господарство 

Лісове господарство

Денна/ Заочна

227 Фізична терапія, ерготерапія 227.01 Фізична терапія

Фізична терапія

Денна/ Заочна

231 Соціальна робота 

Соціальна робота

Денна

241 Готельно-ресторанна справа 

Готельно-ресторанна справа

Вступ до магістратури на контракт на основі ступеня магістра (спеціаліста) лише за мотиваційним листом:

Форма навчання

Спеціальність

Освітні програми

Денна

011 Освітні, педагогічні науки 

Педагогіка вищої школи

Денна/ Заочна

012 Дошкільна освіта 

Дошкільна освіта

Денна/ Заочна

013 Початкова освіта 

Початкова освіта

Денна/ Заочна

014 Середня освіта 014.05 Біологія та здоров’я людини

Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини

Денна/ Заочна

014 Середня освіта 014.07 Географія

Середня освіта (Географія. Економіка)

Денна

014 Середня освіта 014.09 Інформатика

Середня освіта. Інформатика

Денна

014 Середня освіта 014.03 Історія

Середня освіта. Історія, правознавство

Денна

014 Середня освіта 014.04 Математика

Середня освіта. Математика

Заочна

014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література

Середня освіта. Українська мова та література. Світова література

Денна/ Заочна

014 Середня освіта 014.11 Фізична культура

Фізична культура

Денна/ Заочна

016 Спеціальна освіта 016.02 Олігофренопедагогіка

Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка)

Денна

016 Спеціальна освіта 016.02 Олігофренопедагогіка

Спеціальна освіта. Інклюзивна освіта

Денна/ Заочна

017 Фізична культура і спорт 

Фізична культура і спорт

Денна

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство 

Музеєзнавство, пам’яткознавство, культурний туризм

Денна

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління

Денна/ Заочна

032 Історія та археологія 

Історія, європеїстика, археологія

Денна

033 Філософія 

Філософія, суспільна аналітика

Денна/ Заочна

035 Філологія 035.033 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

Мова та література (польська). Переклад

Денна/ Заочна

091 Біологія 

Біологія

Денна/ Заочна

091Біологія 

Лабораторна діагностика

Денна

101 Екологія 

Екологія

Денна

102 Хімія 

Хімія

Денна

106 Географія 

Економічна та соціальна географія

Денна

106 Географія 

Фізична географія

Денна

111 Математика 

Математика

Денна

122 Комп’ютерні науки 

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Денна

193 Геодезія та землеустрій 

Геодезія та землеустрій

Денна/ Заочна

205 Лісове господарство 

Лісове господарство

Денна/ Заочна

227 Фізична терапія, ерготерапія 227.01 Фізична терапія

Фізична терапія

Денна/ Заочна

231 Соціальна робота 

Соціальна робота

Денна

241 Готельно-ресторанна справа 

Готельно-ресторанна справа

Вступ до магістратури на контракт на основі ступеня магістра (спеціаліста) за результатами індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови замість МТНК та фахового іспиту складеного в Університеті:

Форма навчання

Спеціальність

Освітні програми

Денна

051 Економіка

Економіка довкілля і природних ресурсів

Денна

052 Політологія

Політологія

Денна

053 Психологія

Клінічна психологія

Денна

053 Психологія

Практична психологія (психологічне консультування та психотерапія)

Денна/ Заочна

053 Психологія

Психологія

Денна

054 Соціологія

Соціологія

Денна/ Заочна

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Денна/ Заочна

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Денна/ Заочна

073 Менеджмент

Менеджмент організацій

Денна

073 Менеджмент

Управління проектами

Денна/ Заочна

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємства

Денна/ Заочна

281 Публічне управління та адміністрування

Державна служба

Денна

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини

Подати документи в приймальну комісію потрібно за адресою: проспект Волі, 13, каб. 101. Довідки за номером телефону:+380953563583.

Перелік документів для вступу:

  • Документ, що посвідчує особу (паспорт або ID – картка та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання).
  • Документ про здобутий освітній ступінь (рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього (диплом бакалавра/ магістра /спеціаліста).
  • Військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних осіб).
  • Свідоцтво про укладення /розірвання шлюбу (у разі зміни прізвища).

При поданні документів у приймальній комісії необхідно залишити їх копії

  • 4 фото, розміром 3х4

Приймальна комісія

 
 
 
Translate »