Розклад фахових випробувань (творчих конкурсів) та консультацій для вступників 2021 року для здобуття освітнього ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавр, магістр або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною формами здобуття освіти

Розклад фахових випробувань для вступників 2021 року, які склали єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) для здобуття освітнього ступеня магістра за всіма спеціальностями (крім спеціальностей 081 «Право», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 025 «Музичне мистецтво») та освітньо-професійними програмами на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста денної та заочної форми здобуття освіти

Розклад вступного іспиту з іноземної мови, (замість єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови) та фахового випробування для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальностями та освітньо-професійними програмами (крім спеціальності 081 «Право») на основі здобутого ступеня вищої освіти магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за кошти фізичних та/або юридичних осіб денної та заочної форм здобуття освіти

Розклад фахових вступних випробувань відповідно до поданих заяв на перенесення для вступників 2021 року за денною та заочною формами здобуття освіти

 
 
 
Translate »