Для вступників на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти.

Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, крім спеціальності 081 «Право».

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право».