Шановні вступники до магістратури! У зв’язку із продовженням карантину до 11 травня 2020 року реєстрація для складання  ЄВІ (єдиного вступного іспиту з іноземної мови) та ЄФВВ (єдиного фахового вступного випробування) триватиме з 9 год. 00 хв. 12 травня до 18 год. 00 хв. 5 червня 2020 року.

         *ЄВІ потрібно складати для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями: 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство; 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 031 Релігієзнавство; 032 Історія та археологія; 033 Філософія; 034 Культурологія; 035.01 Українська мова та література; 035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська; 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська; 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька; 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька; 035.10 Прикладна лінгвістика; 051 Економіка; 052 Політологія; 053 Психологія; 054 Соціологія; 061 Журналістика; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073 Менеджмент; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 091 Біологія; 101 Екологія; 102 Хімія; 103 Науки про Землю; 104 Фізика та астрономія; 105 Прикладна фізика та наноматеріали; 106 Географія; 111 Математика; 122 Комп’ютерні науки; 193 Геодезія та землеустрій; 227 Фізична терапія, ерготерапія; 231 Соціальна робота; 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм; 281 Публічне управління та адміністрування; 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; 292 Міжнародні економічні відносини.

 

        *Всі, хто бажає здобути ступінь магістра за спеціальністю 081 Право, повинні узяти участь у ЄВІ та ЄФВВ.

УВАГА!!! Особа, яка хоче подавати в подальшому документи для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 Право та ще якоюсь іншою спеціальністю (спеціальностями), реєструється одночасно на ЄВІ та ЄФВВ ОДИН РАЗ, вказуючи в заяві-анкеті спеціальність 081 Право.

 

АЛГОРИТМ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІНЕНО.

З метою реєстрації для складання ЄВІ/ЄФВВ абітурієнту потрібно надіслати на електронну пошту відбіркової комісії на відповідному факультеті (перелік факультетів з електронними поштами додається) скановані копії або фотокопії наступних документів:

  1. заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (зразок заяви-анкети додається);
  2. документа, що посвідчує особу;
  3. облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  4. документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які закінчили навчання в минулих роках);
  5. довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО);
  6. фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
  7. медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄФВВ).
previous arrow
next arrow
Slider

ВАЖЛИВО! У темі листа обов’язково треба зазначити прізвище, ім’я, по батькові вступника, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Представник приймальної (відбіркової) комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення й надасть відповідь про отримання документів (на електронну адресу, із якої надійшли документи).

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Якщо в екзаменаційному листку Ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії для з’ясування ситуації.

Оригінал екзаменаційного листка зберігається в приймальній комісії та видається вступнику особисто.

Екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку, якщо вступник зазначив про таку необхідність у заяві-анкеті.

Якщо ж після перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, технічний секретар  приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Зауважимо: якщо ж вступник не має доступу до електронних ресурсів і приймальна комісія закладу вищої освіти працює з відвідувачами, зареєструватися для участі в ЄВІ/ЄФВВ можна в приймальній комісії. Приймальна комісія Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки знаходиться за адресою: м. Луцьк, просп. Волі, 13; каб. 101; тел.: (0332) 24-84-31.

УВАГА! Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Приймальна комісія