Оприлюднюємо затверджені Правила прийому до Волинського національного університету імені Лесі Українки в 2021 році.

ЗМІСТ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ІІ. ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ІІІ. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

IV. ОБСЯГИ ПРИЙОМУ ТА ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО (РЕГІОНАЛЬНОГО) ЗАМОВЛЕННЯ

V. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

VI. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДО ВОЛИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

VII. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР, ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ

VIII. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

IX. РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАРАХУВАННЯ

X. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКІВ НА ОБРАННЯ МІСЦЯ НАВЧАННЯ

XI. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

XII. ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО (РЕГІОНАЛЬНОГО) ЗАМОВЛЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

XIII. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ, ДОДАТКОВИЙ КОНКУРС, ЗАРАХУВАННЯ ЗА РАХУНОК ЦІЛЬОВОГО ПІЛЬГОВОГО ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ

XIV. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ВОЛИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

XV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПЕРЕЛІК
освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Волинський національний університет імені Лесі Українки

ПЕРЕЛІК спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань)

ПЕРЕЛІК спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА

ПЕРЕЛІК конкурсних предметів, творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття ОС бакалавра на ВІДКРИТІ ТА ЗАКРИТІ (ФІКСОВАНІ), НЕБЮДЖЕТНІ конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, яким надається особлива підтримка

ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури та докторантури Волинського національного університету імені Лесі Українки у 2021 році

Положення про порядок атестації випускників Підготовчого відділення Волинського національного університету імені Лесі Українки у 2020/2021 навчальному році

ПЕРЕЛІК акредитованих та неакредитованих освітніх програм/ спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання

ПОРЯДОК прийому на навчання за програмами другої (наступної) вищої освіти  до Волинського національного університету імені Лесі Українки в 2021 році

ПОРЯДОК прийому для здобуття вищої, фахової перед вищої та професійної (професійно–технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення

Приймальна комісія

 
 
 
Translate »