Навчально-науковий інститут неперервної освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки оголошує прийом заяв та документів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр»  на основі освітнього ступеня «Магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».

Вступні  випробування проводяться у формі тестування з фаху та іноземної мови в Університеті (незалежного тестування з іноземної мови не потрібно).

Форма навчання – заочна.

Термін навчання – 1 рік 4 місяці.

Вартість навчання – 20 000 грн за один рік навчання.

За такими акредитованими спеціальностями/освітньо-професійними програмами:

 

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Вступне випробування

Кваліфікація

073 Менеджмент


Менеджмент організацій

 

Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Основи менеджменту

Магістр менеджменту

або

Магістр менеджменту

 (управитель) в охороні здоров’я

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

1.Вступний іспит з іноземної мови

 

2.Фахове випробування (Педагогіка дошкільна з фаховими методиками)

Магістр з дошкільної освіти

Вихователь дітей раннього і дошкільного віку.

 

Організатор дошкільної освіти

 

013 Початкова освіта

Початкова освіта

1.Вступний іспит з іноземної мови

 

2. Фахове випробування (Педагогіка з методиками навчання в початковій школі)

Магістр початкової освіти

 

Викладач педагогіки і методик початкової освіти, вчитель початкової школи

 

014 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини

Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини

1.Вступний іспит з іноземної мови

 

2.Фахове випробування (Біологія з методикою навчання)

Магістр середньої освіти зі спеціалізації “Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини”

 

Вчитель біології, природознавства та здоров’я людини закладу загальної середньої освіти

014 Середня освіта. Математика

Середня освіта. Математика

1. Вступний іспит з іноземної мови

 

2. Фахове випробування (Математика з методикою навчання)

 

Магістр середньої освіти зі спеціалізації “Середня освіта. Математика”

 

Вчитель математики закладу загальної середньої освіти. Фахівець з фінансової та страхової математики

014 Середня освіта. Історія

Середня освіта. Історія, правознавство

1.Вступний іспит з іноземної мови

 

2.Фахове випробування (Історія з методикою навчання)

 

Магістр середньої освіти зі спеціалізації “Середня освіта. Історія, правознавство”

 

Вчитель історії, правознавства закладу загальної середньої освіти старшої та профільної школи

014 Середня освіта. Мова і література (англійська)

Середня освіта. Англійська мова

1.Вступний іспит з іноземної мови

 

2.Фахове випробування (Англійська мова з методикою навчання)

Магістр середньої освіти зі спеціалізації “Середня освіта. Англійська мова”

 

Вчитель англійської мови і літератури та німецької / французької мови закладу загальної середньої освіти

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта. Українська мова та література. Світова література

1. Вступний іспит з іноземної мови

 

2.Фахове випробування (Українська мова та література з методикою навчання )

 

Магістр середньої освіти зі спеціалізації ” Українська мова та література. Світова література”

 

Учитель української мови, української та зарубіжної літератури закладу загальної середньої освіти для старших класів і профільної школи

014 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта. Фізична культура

1.Вступний іспит з іноземної мови

 

2.Фахове випробування (Фізична культура з методикою навчання

Магістр  середньої освіти за предметною спеціальністю «Середня освіта. Фізична культура»  

014 Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта. Інформатика

1.Вступний іспит з іноземної мови

 

2.Фахове випробування (Інформаційні технології з методикою навчання)

Магістр середньої освіти зі спеціалізації «Середня освіта. Інформатика»

 

Вчитель інформатики закладу загальної середньої освіти. Аналітик комп’ютерних систем

016 Спеціальна освіта

Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка)

1.Вступний іспит з іноземної мови

 

2.Фахове випробування (Корекційна педагогіка зі спеціальними методиками

Магістр  спеціальної освіти за спеціалізацією «Олігофренопедагогіка».

 

Вчитель-дефектолог (Олігофренопедагог. Вчитель-логопед)

 

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

1.Вступний іспит з іноземної мови

 

2.Фаховий іспит (Професійна підготовка з методикою навчання та тренування)

Магістр фізичної культури і спорту

035 Філологія слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

Мова і література (польська). Переклад

1.Вступний іспит з іноземної мови

 

2.Фаховий іспит (Польська мова та література)

 

Магістр філології зі спеціалізації «Мова та література (польська). Переклад»

 

Філолог. Викладач польської та англійської мов закладу вищої освіти. Перекладач

053 Психологія

Практична психологія (психологічне консультування та психотерапія)

1.Вступний іспит з іноземної мови

 

2.Фаховий іспит (Практична психологія)

Магістр   психології.

 

Практичний психолог.

Психолог-консультант

 

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

1.Вступний іспит з іноземної мови

 

2.Фахове випробування (Фінансовий, управлінський облік, аналіз господарської діяльності й аудит)

Магістр  обліку і оподаткування.

Аудитор та професіонал з бухгалтерського обліку й оподаткування

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

1.Вступний іспит з іноземної мови

 

2. Фахове випробування (Фінанси)

Магістр фінансів, банківської справи та страхування

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

1.Вступний іспит з іноземної мови

 

2.Фахове випробування (Інформаційні технології )

Магістр  ком’ютерних наук. Аналік комп’ютерних систем.

 

 Науковий співробітник (галузь обчислень). Викладач комп’ютерних наук у закладах вищої освіти

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фізична терапія

1.Вступний іспит з іноземної мови

 

2.Фаховий іспит (Фізична терапія)

Магістр фізичної терапії.

Фізичний терапевт

 

281 Публічне управління та адміністрування

Державна служба

1.Вступний іспит з іноземної мови

 

2.Фаховий іспит (Основи економіки та теорії держави і права)

 

Магістр публічного управління та адміністрування зі спеціалізації «Державна служба»

 

Спеціаліст державної служби. Консультант. Радник в органах державної влади

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини

1.Вступний іспит з іноземної мови

Фахове випробування (Міжнародні відносини)

 

Магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій за спеціалізацією “Міжнародні відносини”

 

Політолог-міжнародник, фахівець з міжнародних відносин із поглибленим знанням іноземної мови (із зазначенням мови)

 

Етапи вступної кампанії

Заочна форма здобуття освіти

вступники на основі здобутого освітнього ступеня «магістр», ОКР «спеціаліст»

Прийом заяв та документів

до 21 вересня 2021 р.

Строки проведення Волинським національним університетом імені Лесі Українки творчих конкурсів, фахових вступних випробувань

 

22 вересня 2021 р.

Формування рейтингових списків вступників та надання рекомендацій до зарахування

не пізніше 12:00

23 вересня 2021 р.

Строки виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та /або юридичних осіб

          не пізніше 18:00

23 вересня 2021 р.

Строки зарахування вступників  за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

24 вересня 2021 р.

 Зауважуємо, що подача заяв та документів відбувається особисто за адресою м. Луцьк, проспект Волі, 13, корпус А, каб. 101.

Технічний секретар: Чепелюк Наталія Олександрівна; тел.: + 38 (095) 877 42 69

 

 

 

 

 
 
 
Translate »