1. У період з 09:00 11 травня до 18:00 03 червня 2021 року Приймальна комісія Волинського національного університету імені Лесі Українки здійснює реєстрацію за умови особистої присутності особи, яка бажає брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра (особиста реєстрація) та/або дистанційно (дистанційна реєстрація).
 2. У разі особистої реєстрації абітурієнт подає копії документів (за обов’язкової наявності оригіналів):
 • заповнену заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, за формою (додається);
 • документ, що посвідчує особу;
 • облікову картку платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • документ про здобутий ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень (для тих осіб, які завершили навчання в минулих роках);
 • довідку, видану за місцем навчання, щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в 2021 році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться в ЄДЕБО (додаток 3 до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417). У довідці обов’язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ;
 • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-4/о (у разі створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
 • фото для документів розміром 3х4 із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за №875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за №1146/34117).
 1. У разі здійснення дистанційної реєстрації вступник має надіслати на електронну адресу (перелік електронних адрес факультетів додається) приймальної комісії Волинського національного університету імені Лесі Українки скановані копії (фотокопії):
 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, за формою (додається);
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень (для тих осіб, які завершили навчання в минулих роках);
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в 2021 році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться в ЄДЕБО (додаток 3 до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно- технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417). У довідці обов’язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ;
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-4/о (у разі створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за №875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за №1146/34117).

Відскановану фотокартку для документів потрібно зберегти в документ у форматі .jpeg розміром до 1 Мб.

 1. ВАЖЛИВО! У ТЕМІ ЛИСТА вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові. В ТЕКСТІ ЛИСТА вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).
 2. Після перевірки технічними секретарями документів, отриманих від вступника, їх друку, формування особової справи та екзаменаційного листка, сканована копія екзаменаційного листка надсилається вступнику на вказану ним в заяві-анкеті електронну адресу.
 3. Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканкопії отриманого екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок, звернутися до Приймальної комісії Університету для з’ясування ситуації.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії Університету та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксується в журналі видачі екзаменаційних листків.

 1. Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у заяві- анкеті. У такому випадку в журналі видачі екзаменаційних листків фіксуються реквізити відповідного поштового відправлення.
 2. Для кожного вступника, якому оформлено екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Див. більше за посиланням: https://zno.testportal.com.ua/master/login

 

 
 
 
Translate »