Приймальною комісією сформовано рейтингові списки вступників до магістратури та надано рекомендації до зарахування на бюджет за всіма формами здобуття освіти за спеціальностями галузей знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека  державного кордону», 01 «Освіта/Педагогіка», 025 «Музичне мистецтво» та 20 «Аграрні науки та продовольство».  

 Рейтингові списки вступників до магістратури 

 Списки рекомендованих до  зарахування на бюджет  

 
 
 
Translate »