Списки вступників, які рекомендовані до зарахування в магістратуру за державним замовленням на денну та заочну форми навчання. 

Юридичний факультет

081 Право (денна форма навчання)

Факультет історії, політологія та національної безпеки

014 Середня освіта. Історія правознавство (денна форма навчання)

014 Середня освіта. Історія правознавство (заочна форма навчання)

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство, культурний туризм (денна форма навчання)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління) (денна форма навчання)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління) (заочна форма навчання)

031 Релігієзнавство (Релігієзнавство, міжконфесійні відносини) (денна форма навчання)

032 Історія та археологія (Історія, європеїстика, археологія) (денна форма навчання)

032 Історія та археологія (Історія, європеїстика, археологія) (заочна форма навчання)

032 Історія та археологія (Історія, суспільствознавство) (денна форма навчання)

033 Філософія, суспільна аналітика (денна форма навчання)

281 Публічне управління та адміністрування (Державна служба) (денна форма навчання)

052 Політологія (денна форма навчання)

 

Хімічний факультет

226 Фармація, промислова фармація (денна форма навчання)

102 Хімія (денна форма навчання)

101 Екологія (денна форма навчання)

101 Екологія (заочна форма навчання)

101 Екологія. Заповідна справа (денна форма навчання)

Факультет культури і мистецтв

025 Музичне мистецтво (денна форма навчання)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (денна форма навчання)

034 Культурологія (денна форма навчання)

Факультет психології та соціології

053 Психологія (денна форма навчання)

053 Практична психологія (денна форма навчання)

054 Соціологія (денна форма навчання)

Факультет міжнародних відносин

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні відносини) (денна форма навчання)

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародна інформація та суспільні комунікації) (денна форма навчання)

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Регіональні студії) (денна форма навчання)

292 Міжнародні економічні відносини (денна форма навчання)

Факультет економіки та управління

071 Облік і оподаткування. Облік і аудит (денна форма навчання)

071 Облік і оподаткування. Облік і аудит (заочна форма навчання)

071 Облік і оподаткування. Оподаткування (денна форма навчання)

072 Фінанси, банківська справа та страхування. Фінанси і кредит (денна форма навчання)

072 Фінанси, банківська справа та страхування. Фінанси і кредит (заочна форма навчання)

051 Економіка (Економіка довкілля і природних ресурсів) (денна форма навчання)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Економіка підприємства (денна форма навчання)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Економіка підприємства (заочна форма навчання)

073 Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою) (денна форма навчання)

073 Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою) (заочна форма навчання)

073 Менеджмент (Менеджмент бізнес-структур) (денна форма навчання)

Біологічний факультет

091 Біологія (денна форма навчання)

091 Біологія (заочна форма навчання)

091 Біологія. Мікробіологія (денна форма навчання)

091 Біологія. Лабораторна діагностика (денна форма навчання)

091 Біологія. Лабораторна діагностика (заочна форма навчання)

205 Лісове господарство (денна форма навчання)

205 Лісове господарство (заочна форма навчання)

206 Садово-паркове господарство (денна форма навчання)

Факультет інформаційних систем, фізики та математики

111 Математика (денна форма навчання)

014 Середня освіта. Інформатика (денна форма навчання)

014 Середня освіта. Математика (денна форма навчання)

014 Середня освіта. Фізика (денна форма навчання)

104 Фізика та астрономія (денна форма навчання)

105 Прикладна фізика та наноматеріали. Прикладна фізика (денна форма навчання)

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (денна форма навчання)

Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи

013 Початкова освіта (денна форма навчання)

013 Початкова освіта (заочна форма навчання)

012 Дошкільна освіта (денна форма навчання)

012 Дошкільна освіта (заочна форма навчання)

011 Освітні, педагогічні науки (денна форма навчання)

231 Соціальна робота (денна форма навчання)

231 Соціальна робота (заочна форма навчання)

Факультет фізичної культури, спорту та здоров’я

014 Середня освіта. Фізична культура (денна форма навчання)

017 Фізична культура і спорт (денна форма навчання)

017 Фізична культура і спорт (заочна форма навчання)

227 Фізична терапія, ерготерапія (денна форма навчання)

227 Фізична терапія, ерготерапія (заочна форма навчання)

Географічний факультет

103 Науки про Землю (Гідрологія) (денна форма навчання)

103 Науки про Землю (Гідрологія) (заочна форма навчання)

106 Географія (Економічна та соціальна географія) (денна форма навчання)

106 Географія (Економічна та соціальна географія) (заочна форма навчання)

193 Геодезія та землеустрій (денна форма навчання)

193 Геодезія та землеустрій (заочна форма навчання)

014 Середня освіта. Географія (денна форма навчання)

014 Середня освіта. Географія (заочна форма навчання)

106 Географія (Фізична географія) (денна форма навчання)

106 Географія (Фізична географія) (заочна форма навчання)

242 Туризм (денна форма навчання)

242 Туризм (заочна форма навчання)

241 Готельно-ресторанна справа (денна форма навчання)

Факультет іноземної філології

014 Середня освіта. Мова і література (англійська) (денна форма навчання)

014 Середня освіта. Мова і література (англійська) (заочна форма навчання)

035 Філологія (Мова і література (французька). Переклад) (денна форма навчання)

035 Філологія (Мова і література (французька). Переклад) (заочна форма навчання)

035 Філологія (Мова і література (англійська). Переклад) (денна форма навчання)
035 Філологія (Мова і література (німецька). Переклад) (денна форма навчання)

035 Філологія (Мова і література (німецька). Переклад) (заочна форма навчання)

035 Філологія (Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна лінгвістика) (денна форма навчання)

035 Філологія (Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна лінгвістика) (заочна форма навчання)

Факультет філології та журналістики

014 Середня освіта (Українська мова і література. Світова література) (денна форма навчання)

014 Середня освіта (Українська мова і література. Світова література) (заочна форма навчання)

061 Журналістика і соціальні комунікації (денна форма навчання)

035 Філологія (Мова і література (польська). Переклад) (денна форма навчання)

035 Філологія (Українська мова та література. Світова література) (денна форма навчання)

035 Філологія (Українська мова та література. Світова література) (заочна форма навчання)