Університет зарахував вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти за кошти державного (регіонального) бюджету.

Наказ № 6-С (з)  від 05 серпня 2019 року “Про зарахування на навчання”  (денна форма навчання)
Наказ № 7-С (з)  від 05 серпня 2019 року “Про зарахування на навчання”  (заочна форма навчання)

Приймальна комісія