Програма вступного іспиту з англійської мови для здобувачів наукового ступеня «Доктор філософії»

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту з німецької мови для здобувачів наукового ступеня «Доктор філософії»

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту з французької мови для здобувачів наукового ступеня «Доктор філософії»

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD)  зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (освітньо-наукова програма «Освітні, педагогічні науки»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) (освітньо-наукова програма «Сучасні освітні технології у процесі навчання фізики»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) (освітньо-наукова програма «Теорія та методика навчання фізичної культури»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт (освітньо-наукова програма «Фізична активність різних груп населення»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 031 Релігієзнавство (освітньо-наукова програма «Теоретичне релігієзнавство, релігійні інститути та процеси»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 032 Історія та археологія (освітньо-наукова програма «Історія та археологія»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 033 Філософія (освітньо-наукова програма «Соціально-філософська антропологія»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 034 Культурологія (освітньо-наукова програма «Соціокультурна аналітика»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 035 Філологія (освітньо-наукова програма «Мова, література і фольклор пограниччя»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 035 Філологія (освітньо-наукова програма «Поліпарадигмальність іншомовних дискурсів»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 051 Економіка (освітньо-наукова програма «Економіка сталого розвитку»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 051 Економіка (освітньо-наукова програма «Економіка галузевих ринків»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 052 Політологія (освітньо-наукова програма «Інституційні зміни процесів  демократичної трансформації в Україні»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 053 Психологія (освітньо-наукова програма «Психологія особистості: генеза, здоров’я, безпека»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 071 Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма «Облік і оподаткування»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма «Фінанси і кредит»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 073 Менеджмент (освітньо-наукова програма «Менеджмент організацій та видів діяльності»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітньо-наукова програма «Економіка та управління підприємствами»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 081 Право (освітньо-наукова програма «Організаційно-правове забезпечення сталого розвитку України»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 091 Біологія (освітньо-наукова програма «Біологія організмів та надорганізмових систем»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 102 Хімія (освітньо-наукова програма «Синтез та дослідження властивостей неорганічних та органічних речовин»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 103 Науки про Землю (освітньо-наукова програма «Науки про Землю»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 104 Фізика та астрономія (освітньо-наукова програма «Теоретична та експериментальна фізика конденсованих середовищ»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 113 Прикладна математика (освітньо-наукова програма «Математика та статистика»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій (освітньо-наукова програма «Геопросторове моделювання, моніторинг земель та управління територіями»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія (освітньо-наукова програма «Фізична терапія»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 231 Соціальна робота (освітньо-наукова програма «Соціальна робота»)

Перелік питань для складання іспиту

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (освітньо-наукова програма «Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС»)

Перелік питань для складання іспиту

 
 
 
Translate »