Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD)  зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (освітньо-наукова програма «Освітні, педагогічні науки»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 014 Середня освіта (фізика) (освітньо-наукова програма «Сучасні освітні технології у процесі навчання фізики»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) (освітньо-наукова програма «Теорія та методика навчання фізичної культури»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт (освітньо-наукова програма «Фізична активність різних груп населення»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 031 Релігієзнавство (освітньо-наукова програма «Теоретичне релігієзнавство, релігійні інститути та процеси»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 032 Історія та археологія (освітньо-наукова програма «Україна та Польща в європейському контексті»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 034 Культурологія (освітньо-наукова програма «Соціокультурна аналітика»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 035 Філологія (українська) (освітньо-наукова програма «Мова, література і фольклор пограниччя»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 051 Економіка (освітньо-наукова програма «Економіка сталого розвитку»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 051 Економіка (освітньо-наукова програма «Економіка галузевих ринків»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 052 Політологія (освітньо-наукова програма «Інституційні зміни процесу демократичних трансформацій в Україні»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 053 Психологія (освітньо-наукова програма «Психологія особистості: генеза, здоров’я, безпека»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 071 Облік і оподаткування (освітньо-наукова програма «Облік і аудит»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма «Фінанси і кредит»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 073 Менеджмент (освітньо-наукова програма «Менеджмент організацій та видів діяльності»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітньо-наукова програма «Економіка та управління підприємствами»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 081 Право (освітньо-наукова програма «Право»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 091 Біологія (освітньо-наукова програма «Біологія організмів та надорганізмових систем»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 102 Хімія (освітньо-наукова програма «Синтез та дослідження властивостей неорганічних і органічних матеріалів»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 103 Науки про Землю (освітньо-наукова програма «Науки про Землю»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 104 Фізика та астрономія (освітньо-наукова програма «Теоретична та експериментальна фізика конденсованих середовищ»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 113 Прикладна математика (освітньо-наукова програма «Математика та статистика»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій (освітньо-наукова програма «Геопросторове моделювання, моніторинг земель та управління територіями»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія (освітньо-наукова програма «Фізична терапія»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 231 Соціальна робота (освітньо-наукова програма «Соціальне партнерство в системі соціальних інститутів»)

Програма вступного іспиту до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (освітньо-наукова програма «Міжнародні відносини та стратегічні комунікації України та ЄС»)

 
 
 
Translate »