Програми фахових вступних іспитів та співбесід  для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»

 ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Програми вступних випробувань

Програма фахового вступного випробування з географії зі спеціальності 103  «Науки про землю» (освітня програма – «Гідрологія»)

Програма фахового вступного випробування з географії зі спеціальності 106 «Географія» (освітня програма – «Географія»)

Програма фахового вступного випробування з географії зі спеціальності 014 «Середня освіта (Географія)» (освітня програма – «Середня освіта. Географія. Економіка»)

Програма фахового вступного випробування з основ готельно-ресторанної справи зі спеціальності 241 – «Готельно-ресторанна справа» (освітня програма – «Готельно-ресторанна справа») для вступу на І-й курс

Програма фахового вступного випробування з основ готельно-ресторанної справи зі спеціальності 241 – «Готельно-ресторанна справа» (освітня програма – «Готельно-ресторанна справа») для вступу на ІІІ-й курс

Програма фахового вступного випробування з основ туризму зі спеціальності 242 – «Туризм» (освітня програма – «Туризм») для вступу на ІІІ-й курс

Програми співбесід

Програма співбесіди з географії зі спеціальності 014 – «Середня освіта (географія)» (освітня програма – «Середня освіта “Географія. Економіка”»)

Програма співбесіди з географії зі спеціальності 103 – «Науки про землю» (освітня програма – «Гідрологія»)

Програма співбесіди з географії зі спеціальності 106 – «Географія» (освітня програма – «Географія»)

Програма співбесіди з основ готельно-ресторанної справи зі спеціальності 241 – «Готельно-ресторанна справа» (освітня програма – «Готельно-ресторанна справа») для вступу на І-й курс

Програма співбесіди з основ готельно-ресторанної справи зі спеціальності 241 – «Готельно-ресторанна справа» (освітня програма – «Готельно-ресторанна справа») для вступу на ІІІ-й курс

Програма співбесіди з основ туризму зі спеціальності 242 – «Туризм» (освітня програма – «Туризм»)

Програми співбесід для іноземців та осіб без громадянства 

Програма співбесіди з географії зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Географія)» (освітня програма – «Середня освіта. Географія. Економіка»)

Програма співбесіди з географії зі спеціальності 103 – «Науки про землю» (освітня програма – «Гідрологія»)

Програма співбесіди з географії зі спеціальності 106 – «Географія» (освітня програма – «Географія»)

Програма співбесіди з основ готельно-ресторанної справи зі спеціальності 241 – «Готельно-ресторанна справа» (освітня програма – «Готельно-ресторанна справа») для вступу на ІІІ-й курс

Програма співбесіди з основ готельно-ресторанної справи зі спеціальності 241 – «Готельно-ресторанна справа» (освітня програма – «Готельно-ресторанна справа») для вступу на І-й курс

Програма співбесіди з основ туризму зі спеціальності 242 – «Туризм» (освітня програма – «Туризм»)

  МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Програми вступних випробувань

Програма фахового вступного випробування з медицини

Програма фахового вступного випробування з біології зі спеціальності 014 «Середня освіта (Природничі науки)»

Програма фахового вступного випробування з біології зі спеціальності  014 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 091 – «Біологія»

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 205 – «Лісове господарство» (освітньо-професійна програма – «Лісове господарство»)

Програми співбесід для вступників, яким надане таке право відповідно до Правил прийому СНУ імені Лесі Українки

Програма співбесіди з біології зі спеціальності 222 «Медицина» 

Програма співбесіди  з біології зі спеціальності 014 «Середня освіта (Природничі науки)»

Програма співбесіди  з біології зі спеціальності  014 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»

Програма співбесіди зі спеціальності 091 – «Біологія»

Програма співбесіди  зі спеціальності 091 – «Біологія» (освітньо-професійна програма – «Лабораторна діагностика»)

Програма співбесіди  зі спеціальності 205 – «Лісове господарство» (освітньо-професійна програма – «Лісове господарство»)

Програми співбесід для іноземців та осіб без громадянства

Програма співбесіди з медицини зі спеціальності 222 «Медицина» 

Програма співбесіди з біології зі спеціальності 222 «Медицина» 

Програма співбесіди  з біології зі спеціальності 014 «Середня освіта (Природничі науки)»

Програма співбесіди  з біології зі спеціальності  014 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»

Програма співбесіди зі спеціальності 091 – «Біологія»

Програма співбесіди  зі спеціальності 091 – «Біологія» (освітньо-професійна програма – «Лабораторна діагностика»)

Програма співбесіди  зі спеціальності 205 – «Лісове господарство» (освітньо-професійна програма – «Лісове господарство»)

  НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ  

Програми вступних випробувань

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 104 – «Фізика та астрономія» (освітньо-професійна програма – «Фізика та астрономія»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 105 – «Прикладна фізика та наноматеріали (освітньо-професійна програма – «Прикладна фізика та наноматеріали»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Фізика)» (освітньо-професійна програма – «Середня освіта. Фізика»)

  ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ   

Програми вступних випробувань

Програма фахового вступного випробування  зі спеціальності 051 – «Економіка» (освітньо-професійна програма – «Аналітична економіка»)

Програма фахового вступного випробування з економіки підприємства зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» (освітня програма – «Облік і аудит»)

Програма фахового вступного випробування з економіки підприємства зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма – «Фінанси і кредит»)

Програма фахового вступного випробування з основ менеджменту зі спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – «Менеджмент»)

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня програма – «Економіка підприємства»)

Програми співбесід для вступників на основі ОКР “Молодший спеціаліст”, яким надане таке право відповідно до Правил прийому

Програма співбесіди з економіки підприємства зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Програма співбесіди з основ менеджменту зі спеціальності 073 «Менеджмент» (для вступників на основі ОКР “Молодший спеціаліст”

Програма співбесіди з економіки підприємства зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (для вступників на основі ОКР “Молодший спеціаліст”, здобутого за іншою спеціальністю/напрямом підготовки)

Програми співбесід для іноземців та осіб без громадянства

Програма співбесіди з основ менеджменту зі спеціальності 073 – «Менеджмент» (освітня програма – «Менеджмент»)

Програма співбесіди з економіки підприємства зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ 

Програми вступних випробувань

Програма фахового вступного випробування з англійської мови зі спеціальності 014 – «Середня освіта» (освітня програма – «Англійська мова»)

 ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І МАТЕМАТИКИ 

Програми вступних випробувань

Програма фахового вступного випробування з інформатики зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (освітня програма – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»)

Програма фахового вступного випробування з інформатики зі спеціальності 014 – «Середня освіта» (освітня програма – «Середня освіта. Інформатика»)

Програма фахового вступного випробування з математики зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Математика)» (освітня програма – «Математика»)

Програма фахового вступного випробування з математики зі спеціальності 111 – «Математика» (освітня програма – «Математика»)

Програма фахового вступного випробування з інформатики зі спеціальності 013 «Прикладна математика» (освітня програма – «Прикладна математика»)

Програми співбесід

Програма співбесіди з математики зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Математика)» (освітня програма – «Математика»)

Програма співбесіди з математики зі спеціальності 111 – «Математика» (освітня програма – «Математика»)

Програми співбесід для іноземців та осіб без громадянства

Програма співбесіди з інформатики зі спеціальності 013 – «Прикладна математика» (освітня програма – «Прикладна математика»)

Програма співбесіди з інформатики зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» (освітня програма – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»)

Програма співбесіди з математики зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Математика)» (освітня програма – «Математика»)

Програма співбесіди з математики зі спеціальності 111 – «Математика» (освітня програма – «Математика»)

  ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  

Програми вступних випробувань

Програма фахового вступного випробування з історії України зі спеціальності 251 – «Державна безпека» (освітня програма – «Державна безпека»)

Програма фахового вступного випробування з історії України зі спеціальності 014 – «Середня освіта (історія)» (освітня програма – «Середня освіта. Історія, правознавство)

Програма фахового вступного випробування з історії України зі спеціальності 032 – «Історія та археологія» (освітня програма – «Історія, музеєзнавство, екскурсознавство»)

Програма фахового вступного випробування з історії України зі спеціальності 032 – «Історія та археологія» (освітня програма – «Історія, європеїстика, археологія)

Програма фахового вступного випробування з історії України зі спеціальності 027 – «Музеєзнавство, пам’яткознавство» (освітня програма – «Музейний менеджмент, культурний туризм»)

Програма фахового вступного випробування з української мови за професійним спрямуванням зі спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітня програма – «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність»)

Програми співбесід

Програма співбесіди з історії України зі спеціальності 251 – «Державна безпека» (освітня програма – «Державна безпека»)

Програма співбесіди з історії України зі спеціальності 014 – «Середня освіта (історія)» (освітня програма – «Середня освіта. Історія, правознавство»)

Програма співбесіди з історії України зі спеціальності 027 – «Музеєзнавство, пам’яткознавство» (освітня програма «Музейний менеджмент, культурний туризм»)

Програма співбесіди з історії України зі спеціальності 032 – «Історія та археологія» (освітня програма – «Історія, музеєзнавство, екскурсознавство»)

Програма співбесіди з української мови за професійним спрямуванням зі спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітня програма – «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність»)

Програми співбесід для іноземців та осіб без громадянства

Програма співбесіди з історії України зі спеціальності 251 – «Державна безпека» (освітня програма – «Державна безпека»)

Програма співбесіди з історії України зі спеціальності 014 – «Середня освіта (історія)» (освітня програма – «Середня освіта. Історія, правознавство»)

Програма співбесіди з історії України зі спеціальності 027 – «Музеєзнавство, пам’яткознавство» (освітня програма «Музейний менеджмент, культурний туризм»)

Програма співбесіди з історії України зі спеціальності 032 – «Історія та археологія» (освітня програма – «Історія, музеєзнавство, екскурсознавство»)

Програма співбесіди з української мови та літератури зі спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітня програма – «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність»)

 ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

Програми вступних випробувань

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 034 – «Культурологія» (освітня програма – «Культурологія»)

Програма фахового вступного випробування (комплексний іспит з музичних дисциплін) зі спеціальності 025 – «Музичне мистецтво» (освітня програма – «Музичне мистецтво»)

Програма фахового вступного випробування (комплексний іспит з образотворчого мистецтва) зі спеціальності 023 – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (освітня програма – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»)

Програма фахового вступного випробування з хореографії зі спеціальності 024 «Хореографія» (освітня програма – «Хореографія»)

Програми співбесід

Програма співбесіди з культурології зі спеціальності 034 – «Культурологія» (освітня програма – «Культурологія»)

Програма співбесіди з музичних дисциплін зі спеціальності 025 – «Музичне мистецтво» (освітня програма – «Музичне мистецтво»)

Програма співбесіди зі спеціальності 023 – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (освітня програма – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»)

Програма вступного випробування у формі співбесіди з хореографії зі спеціальності 024 – «Хореографія» (освітня програма – «Хореографія»)

Програми співбесід для іноземців та осіб без громадянства

Програма співбесіди з культурології зі спеціальності 034 – «Культурологія» (освітня програма – «Культурологія»)

Програма співбесіди (комплексний іспит з музичних дисциплін) зі спеціальності 025 – «Музичне мистецтво» (освітня програма – «Музичне мистецтво»)

Програма співбесіди з рисунка зі спеціальності 023 – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (освітня програма – «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»)

Програма вступного випробування у формі співбесіди з хореографії зі спеціальності 024 – «Хореографія» (освітня програма – «Хореографія»)

 ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

Програми вступних випробувань

Програма фахового вступного випробування з німецької мови зі спеціальності 291 – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма – «Міжнародна інформація та суспільні комунікації»)

Програма фахового вступного випробування з німецької мови зі спеціальності 292 – «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма – «Міжнародний бізнес»)

Програма фахового вступного випробування з німецької мови зі спеціальності 292 – «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма – «Міжнародні економічні відносини»)

Програма фахового вступного випробування з німецької мови зі спеціальності 291 – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма – «Міжнародні відносини»)

Програма фахового вступного випробування з французької мови зі спеціальності 291 – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма – «Міжнародні відносини»)

Програма фахового вступного випробування з французької мови зі спеціальності 291 – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма – «Міжнародна інформація та суспільні комунікації»)

Програма фахового вступного випробування з французької мови зі спеціальності 292 – «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма – «Міжнародний бізнес»)

Програма фахового вступного випробування з французької мови зі спеціальності 292 – «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма – «Міжнародні економічні відносини»)

Програми співбесід

Програма співбесіди з німецької мови зі спеціальності 291 – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма – «Міжнародні відносини»)

Програма співбесіди з німецької мови зі спеціальності 291– «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма – «Міжнародна інформація та суспільні комунікації»)

Програма співбесіди з німецької мови зі спеціальності 292 – «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма – «Міжнародний бізнес»)

Програма співбесіди з німецької мови зі спеціальності 292 – «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма – «Міжнародні економічні відносини»)

Програма співбесіди з французької мови зі спеціальності 291 – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма – «Міжнародні відносини»)

Програма співбесіди з французької мови зі спеціальності 291 – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма – «Міжнародна інформація та суспільні комунікації»)

Програма співбесіди з французької мови зі спеціальності 292 – «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма – «Міжнародний бізнес»)

Програма співбесіди з французької мови зі спеціальності 292 – «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма – «Міжнародні економічні відносини»)

Програми співбесід для іноземців та осіб без громадянства

Програма співбесіди з німецької мови зі спеціальності 291 – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма – «Міжнародні відносини»)

Програма співбесіди з німецької мови зі спеціальності 291 – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма – «Міжнародна інформація та суспільні комунікації»)

Програма співбесіди з німецької мови зі спеціальності 292 – «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма – «Міжнародний бізнес»)

Програма співбесіди з німецької мови зі спеціальності 292 – «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма – «Міжнародні економічні відносини»)

Програма співбесіди з французької мови зі спеціальності 291 – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма – «Міжнародні відносини»)

Програма співбесіди з французької мови зі спеціальності 291 – «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма – «Міжнародна інформація та суспільні комунікації»)

Програма співбесіди з французької мови зі спеціальності 292 – «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма – «Міжнародні економічні відносини»)

Програма співбесіди з французької мови зі спеціальності 292 – «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма – «Міжнародний бізнес»)

 ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Програми вступних випробувань

Програма вступного випробування з загальної педагогіки зі спеціальності 013 – «Початкова освіта» (освітня програма – «Початкова освіта»)

Програма вступного випробування з загальної педагогіки зі спеціальності 012 – «Дошкільна освіта» (освітня програма – «Дошкільна освіта»)

Програма додаткового вступного випробування з загальної педагогіки для вступників на основі ОКР «Молодший спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю / напрямом підготовки, зі спеціальності 013 – «Початкова освіта» (освітня програма – «Початкова освіта»)

Програма додаткового вступного випробування з загальної педагогіки для вступників на основі ОКР «Молодший спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю / напрямом підготовки, зі спеціальності 012 – «Дошкільна освіта»

Програми співбесід

Програма співбесіди з загальної педагогіки зі спеціальності 012 – «Дошкільна освіта» (освітня програма – «Дошкільна освіта»)

Програма співбесіди з загальної педагогіки зі спеціальності 013 – «Початкова освіта» (освітня програма – «Початкова освіта»)

Програми співбесід для іноземців та осіб без громадянства

Програма співбесіди з загальної педагогіки зі спеціальності 012 – «Дошкільна освіта» (освітня програма – «Дошкільна освіта»)

Програма співбесіди з загальної педагогіки зі спеціальності 013 – «Початкова освіта» (освітня програма – «Початкова освіта»)

 ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ 

Програми вступних випробувань

Програма фахового вступного випробування з біології зі спеціальності 053 – «Психологія» (освітньо-професійна програма – «Психологія»)

Програма фахового вступного випробування з історії України зі спеціальності 054 – «Соціологія» (освітня програма – «Соціальний аналіз. Консалтинг. Управління»)

Програми співбесід

Програма співбесіди з біології зі спеціальності 053 – «Психологія» (освітньо-професійна програма – «Психологія»)

Програма співбесіди з історії України зі спеціальності 054 – «Соціологія» (освітня програма – «Соціальний аналіз. Консалтинг. Управління»)

Програми співбесід для іноземців та осіб без громадянства

Програма співбесіди з біології зі спеціальності 053 – «Психологія» (освітньо-професійна програма – «Психологія»)

Програма співбесіди з історії України зі спеціальності 054 – «Соціологія» (освітня програма – «Соціальний аналіз. Консалтинг. Управління»)

 ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ЗДОРОВ’Я 

Програми вступних випробувань

Програма фахового вступного випробування (творчого конкурсу із загальної фізичної підготовки) зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Фізична культура)» (освітня програма – «Середня освіта. Фізична культура»)

Програма фахового вступного випробування (творчого конкурсу із загальної фізичної підготовки) зі спеціальності 017 – «Фізична культура і спорт)» (освітня програма – «Фізична культура і спорт»)

Програма фахового вступного випробування з біології зі спеціальності 227 «Фізична терапія. Ерготерапія» (освітньо-професійна програма «Фізична терапія. Ерготерапія»)

Програма співбесіди з біології зі спеціальності 227 «Фізична терапія. Ерготерапія» (освітньо-професійна програма «Фізична терапія. Ерготерапія»)

Програма співбесіди з біології зі спеціальності 227 «Фізична терапія. Ерготерапія» (освітньо-професійна програма «Фізична терапія. Ерготерапія») (для іноземців та осіб без громадянства)

 ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ 

Програма вступного випробування

Програма фахового вступного випробування з української мови за професійним спрямуванням зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Українська мова і література)» (освітня програма – «Середня освіта. Українська мова та література. Світова література»)

Програма співбесіди

Програма співбесіди з української мови за професійним спрямуванням зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Українська мова і література)» (освітня програма – «Середня освіта. Українська мова та література. Світова література»)

Програма співбесіди для іноземців та осіб без громадянства

Програма співбесіди з української мови та літератури зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Українська мова і література)» (освітня програма – «Середня освіта. Українська мова та література. Світова література»

 ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ 

Програма вступного випробування

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» для здобуття ступеня «Магістр»

 ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Програма вступного випробування

Програма вступного випробування з основ правознавства зі спеціальності 081 – «Право»

Програма співбесіди

Програма співбесіди з основ правознавства зі спеціальності 081 – «Право»

Програма співбесіди для іноземців та осіб без громадянства

Програма співбесіди з основ правознавства зі спеціальності 081 – «Право»

 
 
 
Translate »