ВСТУП НА ОСНОВІ ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (для всіх факультетів/інститутів) 

Програма фахового вступного випробування з загальної педагогіки (освітня програма – «Середня освіта»)

 ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Програма фахового вступного випробування з гідрології (освітня програма «Гідрологія»)

Програма фахового вступного випробування з географії (освітня програма «Географія»)

Програма фахового вступного випробування з геодезії та землеустрою (освітня програма «Геодезія та землеустрій»)

Програма фахового вступного випробування з готельно-ресторанної справи (освітня програма «Готельно-ресторанна справа»)

Програма фахового вступного випробування з туризму (освітня програма «Туризм»)

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 

Програма фахового вступного випробування з загальної медицини (освітня програма «Медицина»)

Програма фахового вступного випробування з біології (освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія»)

 ФАКУЛЬТЕТ БІОЛОГІЇ ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

Програма фахового вступного випробування з біології (освітня програма «Біологія»)

Програма фахового вступного випробування з лабораторної діагностики (освітня програма «Лабораторна діагностика»)

Програма фахового вступного випробування з лісового господарства (освітня програма «Лісове господарство»)

 ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

Програма фахового вступного випробування з теорії економічної науки (освітня програма «Фінанси і кредит»)

Програма фахового вступного випробування з бухгалтерського обліку і аналізу (освітня програма  «Облік і оподаткування»)

Програма фахового вступного випробування з бухгалтерського обліку і аналізу (освітня програма  «Облік і аудит»)

Програма фахового вступного випробування з основ менеджменту (освітня програма  «Менеджмент»)

Програма фахового вступного випробування з теорії економічної науки (освітня програма  «Бізнес-економіка»)

Програма фахового вступного випробування з теорії економічної науки (освітня програма  «Аналітична економіка»)

 ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І МАТЕМАТИКИ 

Програма фахового вступного випробування з інформаційних технологій (освітня програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології)

Програма фахового вступного випробування з інформаційних технологій (освітня програма «Інформаційна безпека»)

Програма фахового вступного випробування з математики (освітня програма «Математика»)

 ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

Програма фахового вступного випробування з історії України (освітня програма «Музейний менеджмент, культурний туризм»)

Програма вступного випробування з історії України (освітня програма «Історія, європеїстика, археологія»)

Програма фахового вступного випробування з історії України (освітня програма «Політологія та державне управління»)

Програма фахового вступного випробування з української мови за професійним спрямуванням (освітня програма «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність»)

 ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

Програма фахового вступного випробування з дизайну (освітня програма − «Дизайн»)

Програма фахового вступного випробування з образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації (освітня програма «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»)

Програма фахового вступного випробування з музичного мистецтва (освітня програма «Музичне мистецтво»)

Програма фахового вступного випробування з культурології (освітня програма  «Культурологія»)

 ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

Програма фахового вступного випробування з іноземної мови (англійської) (освітня програма «Міжнародна інформація та суспільні комунікації»)

Програма фахового вступного випробування з іноземної мови (англійської) (освітня програма «Міжнародні відносини»)

Програма фахового вступного випробування з іноземної мови (англійської) (освітня програма «Міжнародний бізнес»)

Програма фахового вступного випробування з іноземної мови (німецької) (освітня програма «Міжнародна інформація та суспільні комунікації»)

Програма фахового вступного випробування з іноземної мови (німецької) (освітня програма «Міжнародні відносини»)

Програма фахового вступного випробування з іноземної мови (німецької) (освітня програма «Міжнародний бізнес»)

Програма фахового вступного випробування з іноземної мови (французької) (освітня програма «Міжнародна інформація та суспільні комунікації»)

Програма фахового вступного випробування з іноземної мови (французької) (освітня програма «Міжнародні відносини»)

Програма фахового вступного випробування з іноземної мови (французької) (освітня програма «Міжнародний бізнес»)

 ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Програма фахового вступного випробування з педагогіки дошкільної з методиками викладання (освітня програма «Дошкільна освіта»)

Програма фахового вступного випробування з педагогіки з методиками викладання (освітня програма «Початкова освіта»)

Програма фахового вступного випробування з загальної педагогіки (освітня програма «Соціальна педагогіка, соціально-виховна робота»)

Програма фахового вступного випробування з теорії та історії корекційної педагогіки (освітня програма «Корекційна психопедагогіка та логопедія»)

 ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ 

Програма фахового вступного випробування з біології зі спеціальності 053 «Психологія» (освітня програма «Практична психологія»)

Програма фахового вступного випробування з біології зі спеціальності 053 «Психологія» (освітня програма «Психологія»)

Програма фахового вступного випробування з історії України зі спеціальності 054 «Соціологія» (освітня програма «Соціальний аналіз. Консалтинг. Управління»)

 ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА ЗДОРОВ’Я 

Програма фахового вступного випробування з загальної фізичної підготовки (освітня програма «Фізична культура і спорт»)

 ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ 

Програма фахового вступного випробування з екології (освітня програма «Екологія»)

Програма фахового вступного випробування з хімії (освітня програма «Хімічні технології та інженерія»)

Програма фахового вступного випробування з хімії (освітня програма «Хімія»)

Програма фахового вступного випробування з фармації (освітня програма «Фармація»)

 ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Програма фахового вступного випробування з основ правознавства (освітня програма «Право»)

ПРОГРАМИ  ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ  ГРОМАДЯНСТВА  

Програма вступного випробування з загальної педагогіки (освітня програма – «Середня освіта») для іноземців та осіб без громадянства (для всіх факультетів/інститутів) 

Програма  вступного випробування з теорії економічної науки (освітня програма «Фінанси і кредит»)

Програма  вступного випробування з інформаційних технологій (освітня програма «Інформаційна безпека»)

Програма вступного випробування з музичного мистецтва (освітня програма «Музичне мистецтво»)

Програма вступного випробування з педагогіки дошкільної з методиками викладання (освітня програма «Дошкільна освіта»)

Програма  вступного випробування з педагогіки з методиками викладання (освітня програма «Початкова освіта»)

Програма вступного випробування з загальної фізичної підготовки (освітня програма «Фізична культура і спорт»)

 

 
 
 
Translate »