Публікуємо затверджені Правила прийому до Волинського національного університету імені Лесі Українки в 2022 році.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ІІ. ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ІІІ. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ІV. ОБСЯГИ ПРИЙОМУ ТА ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО (РЕГІОНАЛЬНОГО) ЗАМОВЛЕННЯ

V. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

VІ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДО ВОЛИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

VII. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР, ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ

VIII. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ІХ. РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАРАХУВАННЯ

Х. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКІВ НА ОБРАННЯ МІСЦЯ НАВЧАННЯ

ХІ. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

VII. ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО (РЕГІОНАЛЬНОГО) ЗАМОВЛЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

XIII. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ, ДОДАТКОВИЙ КОНКУРС

XIV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів, спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання,  ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра), фахового молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань)

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули ОС  бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста), для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів та вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного мультипредметного тесту для вступу на навчання для здобуття ОС бакалавра

Додаток 5. Перелік спеціальностей медичного, фармацевтичного спрямувань, за якими здійснюється прийом на навчання за ступенем магістр

Додаток 6. Перелік творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Додаток 7. Перелік спеціальностей Волинського національного університету імені Лесі Українки, яким надається особлива підтримка

Додаток 8. Критерії оцінювання мотиваційних листів

Додаток 9. Перелік акредитованих/неакредитованих  освітніх програм, спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання

Додаток 10. Порядок прийому на навчання  іноземців та осіб без громадянства

Додаток 11. Перелік партнерських організацій, з якими укладено договір про дистанційне проведення вступних іспитів для іноземців

Додаток 12. Правила прийому до аспірантури та докторантури

Додаток 13. Положення про порядок атестації випускників підготовчого відділення

Додаток 14. Порядок прийому на навчання за програмами другої (наступної) вищої освіти

Додаток 15. Порядок організації та проведення творчих конкурсів для вступників для здобуття ступеня бакалавра

Додаток 16. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 17. Порядок прийому  для здобуття вищої  освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів  лінії зіткнення

Додаток 18. Перелік конкурсних предметів, з яких вступники можуть подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років для вступу на основі ПЗСО для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань)

Додаток 19. Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, комплексного магістерського тесту, магістерського тесту навчальної компетентності до шкали 100-200

Приймальна комісія

 
 
 
 
Translate »