Вступ до магістратури Волинського національного університету імені Лесі Українки на контракт на основі ступенів бакалавра, магістра (спеціаліста) лише за мотиваційним листом на такі спеціальності:

Денна/ Заочна

014 Середня освіта 014.05 Біологія та здоров’я людини

Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини

 

Денна/ Заочна

091 Біологія

Біологія

 

Денна/ Заочна

091 Біологія

Лабораторна діагностика

 

Денна/ Заочна

205 Лісове господарство

Лісове господарство

 

Денна/ Заочна

014 Середня освіта 014.07 Географія

Середня освіта (Географія. Економіка)

 

Денна

103 Науки про Землю

Гідрологія

 

Денна/ Заочна

106 Географія

Фізична географія

 

Денна/ Заочна

106 Географія

Економічна та соціальна географія

 

Денна

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

 

Денна/ Заочна

242 Туризм

Туризм

 

Денна/ Заочна

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

 

Денна/ Заочна

014 Середня освіта 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська) 014.021 Англійська мова і література

Середня освіта. Англійська мова

 

Денна/ Заочна

035 Філологія  035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Мова і література (англійська). Переклад

 

Денна

035 Філологія 035.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

Мова і література (німецька). Переклад

 

Денна

035 Філологія 035.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька

Мова і література (французька). Переклад

 

Денна/ Заочна

035 Філологія 035.10 прикладна лінгвістика

Прикладна лінгвістика. Переклад і комп’ютерна лінгвістика

 

Денна

014 Середня освіта 014.04 Математика

Середня освіта. Математика

 

Денна

014 Середня освіта  014.09 Інформатика

Середня освіта. Інформатика

 

Денна

111 Математика

Математика

 

Денна

122 Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 

Денна

014 Середня освіта 014.08 Фізика

Фізика

 

Денна

104 Фізика та астрономія

Фізика та астрономія

 

Денна/ Заочна

014 Середня освіта 014.03 Історія

Середня освіта. Історія, правознавство

Денна

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Музеєзнавство, пам’яткознавство, культурний туризм

Денна

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління

Денна/ Заочна

032 Історія та археологія

Історія, європеїстика, археологія

Денна

033 Філософія

Філософія, суспільна аналітика

Денна/ Заочна

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Денна/ Заочна

025 Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

Денна

034 Культурологія  

Культурологія

Денна

011 Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

 

Денна/ Заочна

012 Дошкільна  освіта

Дошкільна освіта

 

Денна/ Заочна

013 Початкова  освіта

Початкова освіта

 

Денна/ Заочна

231 Соціальна  робота

Соціальна робота

 

Денна/ Заочна

016 Спеціальна освіта 016.02 Олігофренопеда-гогіка

Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка)

 

Денна

016 Спеціальна освіта

Спеціальна освіта. Інклюзивна освіта

 

Денна/ Заочна

014 Середня освіта  014.11 Фізична культура

Фізична культура

Денна/ Заочна

017 Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

Денна/ Заочна

227 Фізична терапія, ерготерапія 227.01 Фізична терапія

Фізична терапія

Денна/ Заочна

014 Середня освіта  014.01 Українська мова і література

Середня освіта. Українська мова та література. Світова література

Денна

035 Філологія  035.01 українська мова та література

Українська мова та література. Світова література

Денна/ Заочна

035 Філологія  035.033 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська

Мова та література (польська). Переклад

Денна

061 Журналістика

Журналістика і соціальні комунікації

Денна

101 Екологія

Екологія

Денна

102 Хімія

Хімія

               

 

  • вступ у магістратуру на контракт на основі ступеня магістра (спеціаліста) за результатами індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови замість МТНК та фахового іспиту складеного в університеті:

Форма навчання

Спеціальність

Освітні програми

Денна

051 Економіка

Економіка довкілля і природних ресурсів

Денна

052 Політологія

Політологія

Денна

053 Психологія

Клінічна психологія

Денна

053 Психологія

Практична психологія (психологічне консультування та психотерапія)

Денна/

053 Психологія

Психологія

Заочна

053 Психологія

Психологія

Денна

054 Соціологія

Соціологія

Денна/

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Заочна

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Денна/

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Заочна

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Денна/

073 Менеджмент

Менеджмент організацій

Заочна

073 Менеджмент

Менеджмент організацій

Денна

073 Менеджмент

Управління проектами

Денна/

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємства

Заочна

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємства

Денна/

281 Публічне управління та адміністрування

Державна служба

Заочна

281 Публічне управління та адміністрування

Державна служба

Денна

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини

 

Подати документи в  приймальну комісію потрібно за адресою: проспект Волі, 13, каб. 101. Довідки за номером телефону:+380953563583

Перелік документів для вступу:

  • Документ, що посвідчує особу (паспорт або ID – картка та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання).
  • Документ про здобутий освітній ступінь (рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього (диплом бакалавра/ магістра /спеціаліста).
  • Військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних осіб).
  • Свідоцтво про укладення /розірвання шлюбу (у разі зміни прізвища).

При поданні документів у приймальній комісії необхідно  залишити їх копії

  • 4 фото, розміром 3х4.

Приймальна комісія

 

 
 
 
Translate »