26 грудня 2019 року вчена рада університету затвердила
Правила прийому до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в 2020 році.

І. Загальні положення

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

IV. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

IX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

XII. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

XIII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

XIV. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства

XV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до закладів вищої освіти

ПЕРЕЛІК освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

ПЕРЕЛІК спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА

ПЕРЕЛІК спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА

ПЕРЕЛІК конкурсних предметів, творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття ОС бакалавра на ВІДКРИТІ ТА ЗАКРИТІ (ФІКСОВАНІ), НЕБЮДЖЕТНІ конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, яким надається особлива підтримка

ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Перелік конкурсних предметів та їх ваговий коефіцієнт для вступу на навчання до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Перелік конкурсних предметів та їх ваговий коефіцієнт для вступу на навчання до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури та докторантури Cхідноєвропейського національного університету імені Лесі Українки у 2020 році