Університет зарахував вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Наказ № 8-С (з)  від 07 серпня 2019 року “Про зарахування на навчання”  (зарахувати з “01” вересня 2019 року студентами 1 курсу денної форми здобуття освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з додатком)

Наказ № 9-С (з)  від 07 серпня 2019 року “Про зарахування на навчання”  (зарахувати з “01” вересня 2019 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з додатком)

Приймальна комісія