Приймальна комісія Університету оприлюднює затверджені Правила прийому до Волинського національного університету імені Лесі Українки в 2022 році.

ЗМІСТ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ІІ. ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ІІІ. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

IV. ОБСЯГИ ПРИЙОМУ ТА ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО (РЕГІОНАЛЬНОГО) ЗАМОВЛЕННЯ

V. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

VI. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДО ВОЛИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

VII. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР, ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ

VIII. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

IX. РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАРАХУВАННЯ

X. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКІВ НА ОБРАННЯ МІСЦЯ НАВЧАННЯ

XI. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

XII. ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО (РЕГІОНАЛЬНОГО) ЗАМОВЛЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

XIII. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ, ДОДАТКОВИЙ КОНКУРС, ЗАРАХУВАННЯ ЗА РАХУНОК ЦІЛЬОВОГО ПІЛЬГОВОГО ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ

XIV. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ВОЛИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

XV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Додаток 1 

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання Волинський національний університет імені Лесі Українки

Додаток 2 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА (МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА), ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВРА (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань)

Додаток 3

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття освітнього ступеня МАГІСТРА

Додаток 4 

Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття ОС бакалавра на ВІДКРИТІ ТА ЗАКРИТІ (ФІКСОВАНІ), НЕБЮДЖЕТНІ конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 5

Перелік спеціальностей Волинського національного університету імені Лесі Українки, яким надається особлива підтримка 

Додаток 6

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100–200

Додаток 7

Перелік акредитованих/неакредитованих  освітніх програм, спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання до Волинського національного університету імені Лесі Українки в 2022 році

Додаток 8 

Правила прийому до аспірантури та докторантуру Волинського національного університету імені Лесі Українки у 2022 році

Додаток 9 

Положення про порядок атестації випускників Підготовчого відділення ВНУ імені Лесі Українки у 2021/2022 навчальному році

Додаток 10 

Порядок прийому на навчання за програмами другої (наступної) вищої освіти до Волинського національного університету імені Лесі Українки в 2022 році

Додаток 11

Порядок прийому для здобуття вищої  освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів лінії зіткнення до Волинського національного університету імені Лесі Українки в 2022 році

Додаток 12

Таблиця переведення результатів інтегрованого іспиту КРОК-М в шкалу 100–200

Додаток 13 

Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 14

Положення про порядок організації та складання додаткового фахового вступного випробування

 
 
 
Translate »