Реєстрація  вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту розпочинається 27 червня та закінчується 18 липня о 18:00. 

Нагадаємо, що в 2022 р. для вступу для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти на спеціальність 081 «Право» абітурієнти проходитимуть магістерський комплексний тест (МКТ), а  щоб здобути другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», необхідно буде пройти магістерський тест навчальної компетентності (МТНК). Ці випробування відбуватимуться в комп’ютерному форматі.

Для успішної реєстрації дійте за алгоритмом.

Сформуйте комплект реєстраційних документів:

  • заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
  • документ, що посвідчує особу;
  • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
  • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації  № 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов). 

У період з 09:00 27 червня до 18:00 18 липня 2022 року вступник має надіслати на електронну адресу відбіркової комісії відповідного факультету, яка подана в таблиці, скановані копії (фотокопії) реєстраційних документів: 

п/п

Факультет

Спеціальності другого (магістерського) рівня вищої освіти / освітньо-професійні програми

ПІП

технічних секретарів

 

Контактний номер телефону

Електронна адреса

1

ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

051 Економіка (Економіка довкілля і природних ресурсів)

071 Облік і оподаткування (Облік і оподаткування)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)

073 Менеджмент (Менеджмент організацій)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)

 

 

 

 

МИЛЬКО ІННА ПЕТРІВНА

 

 

 

 

 

0506691504

 

 

 

MTNK.economy@vnu.edu.ua

2

ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

052 Політологія (Політологія)

054 Соціологія (Соціологія)

281 Публічне управління та адміністрування (Державна служба)

 

 

СТЕПАНЮК СОФІЯ МИКОЛАЇВНА

 

 

 

0504385282

 

MTNK.history@vnu.edu.ua

3

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

073 Менеджмент (Управління проектами);

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародна інформація та суспільні комунікації);

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародні відносини)

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Регіональні студії)

292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародні економічні відносини)

 

 

 

 

 

ВОЗНЮК ЄВГЕНІЯ ВАСИЛІВНА

 

 

 

 

 

 

0958654410

 

 

 

 

MTNK.interrelation@vnu.edu.ua

4

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

081 Право (Право)

МАЦИБОРСЬКА ОЛЕНА МАНОЛІЇВНА

0501933565

MKT.lawyer@vnu.edu.ua

5

ПСИХОЛОГІЇ

053 Психологія (Психологія);

053 Психологія (Практична психологія (психологічне консультування та психотерапія))

053 Психологія (Клінічна психологія)

 

 

 

ФЕДОТОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

 

 

0507575521

 

 

MTNK.psychology@vnu.edu.ua

6

ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

061 Журналістика (Журналістика і соціальні комунікації)

ГРИЦЕВИЧ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

0989765130

MTNK.journalism@vnu.edu.ua

Увага! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті.

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка та реєстраційної картки на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії.

Якщо скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку проведення МКТ/МТНК вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканкопії отриманого екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок, звернутися до Приймальної комісії Університету для з’ясування ситуації.

Для кожного вступника, якому виготовлено бланк екзаменаційного листка, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Вступник може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

Для перереєстрації вступнику необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його зареєструвала для проходження МКТ та/або МТНК. У такому разі раніше виготовлений бланк екзаменаційного листка анулюється.

Якщо у процесі перереєстрації вступник бажає змінити персональні дані – він має надати документ(и), що підтверджують зміну персональних даних.

 

За додатковою інформацією просимо звертатись до Приймальної комісії Університету:

Телефон: + 38(0332) 24-84-31, + 38 (095) 356 35 83  (Viber)

Е-mail: prycom@vnu.edu.ua

 
 
 
Translate »